Program Ledning Föreläsare Hotellet Anmälan och information Hem
 

Gästföreläsare.
Konferensen hålls delvis på engelska,
översättningshjälp kommer att finnas
.

Klicka på resp foto, så får du en personlig presentation från våra föreläsare.

Richard Edwards, kennel Lasgarn, England, exteriördomare, uppfödare och författare av flera rasböcker, tillika engelska rasklubbens historiker
Rasens senare historia med fokus på hur begreppen field trial och show type uppkommit inom rasen.

Marion Hopkinson, kennel Rocheby, England, exteriördomare och en av världens absolut ledande uppfödare av rasen
– Tankar kring avel och uppfödning.

Lasse Jonsson, kennel Guns Choice, välkänd och erfaren jaktprovdomare och uppfödare av labrador,
FCI-representant med mångårig kunskap om retrieverraserna
Rasens utveckling, sett ur den jaktliga aspekten. Information om funktionsbeskrivning retriever, FBR.

Elisabeth Rhodin, ingående i SKKs Avelskommitté, exteriördomare för bl a labrador, uppfödare av tax.
Tillämpning av etik och moral i avelsarbetet, uppdatering av aktuella regelverk från SKK.

SKKs Avel och Hälsa
SKKs röntgenpanel – representanter från SKKs avdelning Avel och Hälsa samt veterinära avläsare belyser röntgen och avläsning av höfter och armbågar hos labrador.
Tillfälle till frågor kommer att ges.

Paneldiskussion – söndagen avslutas med en paneldiskussion med möjlighet för deltagarna att ställa frågor till samtliga inbjudna gästföreläsare

 
Richard Edwards   Marion Hopkinson
     
 
Lasse Jonsson   Elisabeth Rhodin
     
 
SKKs Avel o Hälsa   SKKs Avel o Hälsa