Program Ledning Föreläsare Hotellet Anmälan och information Hem
 


Välkommen till en fantastisk helg!
93 personer närvarar vid vår Jubileumskonferens,
en fantastisk siffra som vi är mycket glada över. Tillsammans med klubbens funktionärer och föreläsare blir vi nästan hundra deltagare!!
Tänk dig så mycket labradorprat det blir under två dagar ...

PM gick ut per mail till alla den 10 oktober, saknar du det, eller har andra praktisk frågor, så hör av dig till Katarina (se rutan till höger). Har du ekonomiska frågor så kontaktar du Bo (samma ruta).

Åter igen - varmt välkommen till klubbens största arrangemang under jubileumsåret 2017.

Till Labradorklubbens sida
Har du frågor?
Ordförande Katarina Ramberg, tel 0707-55 74 27, mail
Kassör Bo Norling,
tel 0708-77 53 37, mail