Program Ledning Föreläsare Hotellet Anmälan och information Hem
 
Konferensledning

Kontaktadress:
Ordförande Katarina Ramberg, tel 070-755 74 27, mail

Katarina Ramberg - Labradorklubbens ordförande
Katarina har varit exteriör/utställningsansvarig i styrelsen sedan 2006, tillika vice ordförande fr o m 2009 och nu senast ordförande sedan LF 2016. Hon har tidigare arbetat lokalt i regionstyrelsen i Skåne under många år och ännu tidigare ingått som sekreterare i den dåvarande avelsgruppen i LRKs huvudstyrelse. Katarina var även med som aktör i LRKs stora labradorkonferens 2009 i Skokloster. Katarina är labradorägare sedan 70-talet och har varit uppfödare av rasen tillsammans med maken Lars sedan 80-talet under prefixet Kroppsmarken. Deltar mycket aktivt inom utställningsverksamheten, dömer rasen på open shows och reser regelbundet till rasens hemland England där hon också har haft förmånen att få döma rasen.
Dan Ericsson - konferensens moderator
Dan är en flitigt anlitad utställningsdomare med hela världen som sitt arbetsfält och han har bl a dömt labradorer på flera s k världsutställningar, senast i Moskva 2016. Han har även varit LRKs ordförande under fyra år.

Vid Labradorkonferensen i Skokloster 2009 fungerade Dan Ericsson som moderator och initiativtagare och han kommer att ikläda sig moderatorsrollen även denna gång.

Läs mer om Dan här >>
Anita Norrblom
Anita ingår som en av fyra i LRKs kommitté för jaktavlad labrador (KJL) och fungerar som sammankallande där. Hon har tidigare arbetat i klubbens styrelse under ett par omgångar.

Anita har varit medlem i LRK under många år och föder upp labrador av jaktlig härstamning tillsammans med sin make Jörgen, under kennelnamnet Thorsvi.
För att bejaka sitt jaktliga intresse utbildade sig Anita till jaktprovsdomare, kategori A (vilket betyder att hon har auktorisation för att döma både B- och A-prov).
 
 
Katarina Ramberg
 
Dan Ericsson
 
Anita Norrblom