Jubileumskonferensen 28-29 oktober 2017
Hotel Scandic Star, Sollentuna

   
Ett utförligt referat med bilder från vår mycket uppskattade
Jubileumskonferens, kommer i julnumret av Labradoren.
Nedan några bilder från arrangemanget
Klicka på resp foto för att se det i större format.
Fotograf och copyright: Annika Niklasson Adolfsson