De tre beståndsdelarna i aveln är -
hälsa, exteriör, mentalitet.


Man kan ibland tro att allt bara handlar om sjukdomar och defekter i avelsarbetet. Självklart är området av oerhört stor betydelse, för vem vill ha en sjuk hund? Avel är så mycket mer och spänner över ett enormt område - mentalitet med temperament och arbetsegenskaper och exteriör med beaktande av avvikelser som kan drabba rasen negativt.

Därför har vi olika typer av arbetsprov och utställningar där båda områdena dokumenteras genom beskrivningar/bedömningar av både de synliga egenskaperna (exteriören) och de mer dolda (mentaliteten).
 

KRITERIER FÖR UPPFÖDARE
- Uppfödaren ska vara medlem i Labrador Retrieverklubben.
- Uppfödaren ska vara införstådd med Svenska Kennelklubbens grundregler och Labrador Retrieverklubbens uppfödaretiska rekommendationer.
- Uppfödaren ska haft minst en kull labradorvalpar registrerad i SKK inom de senaste fem åren.
- Uppfödaren ska vara boende i Sverige.
- Uppfödaren behöver ej ha kennelnamn.

Mot en kalenderårsavgift av 100 kr, kan uppfödaren även få en länk till webplats och mailadress.

Ändringar eller annat som rör listan, meddela Margot Engström, som sköter sidorna om Valpar och Uppfödare (se inne på sidorna).

LRKs avelsrekommendationer
- Båda föräldrarna skall vara höftledsröntgade utan anmärkning eller om den tilltänkta kullens HD-index överstiger 100. Armbågarna ska vara utan anmärkning.
- Båda föräldradjuren skall vara ögonlysta senast två år före parningen och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar (med vissa undantag i enlighet med LRKs ögonrekommendationer). Gäller även för tappad sperma efter en fortfarande levande hund.
- Båda föräldradjuren skall vara meriterade med minst: Excellent (1a pris) på officiell utställning eller
- 1a pris på officiellt jaktprov oavsett klass
eller
- Very good (2a pris) på officiell utställning samt 2a pris på officiellt jaktprov.

OBS!
Dessa krav gäller även för att
få valphänvisning hos LRK.

 
 
 
Nu finns en broschyr om FB-R, som går
att skriva ut och dela ut till valpköparna.
 

Besök Svenska Kennelklubbens sida
där du hittar mycket matnyttigt som berör avel och hälsa samt uppfödning.

Där finns blanketter för parning, valpregistrering, köpeavtal, fodervärdsavtal och mängder med information och fakta som vänder sig till både nya och gamla uppfödare.
Klicka här >>

LRKs avelsverksamhet
handlägges av
Lena Karlsson
avel.ansv@labradorklubben.se

Avelskommittén 2016:
Lena Karsson, sammankallande
Annika Niklasson Adolfsson

Kommittén För Jaktavlad Labrador retriever (KJL)
Anita Norrblom, sammankallande
Lena Bratsberg Karlsson
Sara Wallgren
Bitte Sjöblom
Lena Karlsson

Klicka på vinjetten:

 
Rådgivning i avelsfrågor
och mer därtill.
Labradorklubbens avelsgrupp ska ses som ett informations- och bollplank för presumtiva uppfödare, men alla medlemmar är naturligtvis välkomna att höra av sig.

Fr a kan vi berätta om hur man själv kan söka fakta och information. Vi sprider vår information om avelsfrågor exempelvis här genom hemsidan och tidningen Labradoren. De uppgifter som LRK:s avelsgrupp har, utgår från de riktlinjer som Svenska Kennelklubben har ställt upp för avelsrådgivning (se SKK:s riktlinjer för avelsrådgivning).

Uppgifterna för LRKs avelsgrupp kan sammanfattas på följande sätt:

Rådgivning i avelsfrågor
(se ovan).

Rasspecifik avelsstrategi (RAS)

En stor och viktig del av avelsgruppens arbete är knutet till RAS. Målen i vår rasspecifika avelsstrategi ligger fast för de närmaste fem åren. Det åligger avelsgruppen att följa upp målen, initiera vissa av de strategier som ska leda till uppfyllandet av målen, och att utvärdera RAS varje år.

I RAS-dokumentet sammanfattas mål och strategier som gäller hälsa, genetisk variation, exteriör, jaktlig funktion och mentalitet.

Dokumentation

Med dokumentation avses att avelsgruppen samlar in, sammanställer och analyserar information om rasen. Detta görs bland annat genom att samla in och analysera information om olika sjukdomar och defekter samt att följa den forskning som finns kring olika hälsofrågor.