Exteriördomarkonferens 2015


Helgen 19 och 20 september, hölls SSRKs stora exteriördomarkonferens för retriever, på Scandic Hotel, Infra City i Stockholm. (Förra året hölls motsvarande konferens för SSRKs spanielraser)

Konferensen var öppen för samtliga exteriördomare som är auktoriserade på retriever, eller som står i omedelbar beredskap att utbildas på en eller flera retieverraser.

Konferensen är återkommande vart tionde år.
LRKs styrelse har under de senaste två åren varit med om planeringen för vårt eget deltagande och det kändes onekligen stort när vi nu i helgen fick presentera vår ras för domarna.

LRKs utsedda raspresentatörer var två av våra rasspecialister, Anna Geschwindt Eriksson och Jan-Erik Ek. Inledningsvis presenterades labradoren med hjälp av ett rikt bildmaterial med efterföljande diskussion. Därefter presenterades 8 labradorer, alla av utmärkt kvalitet, i olika åldrar, kön och färg, i en angränsande hall, där det fanns gott om plats för hundarna att visas upp både i stående och i rörelse. Diskussion om de viktiga rasdetaljerna följde mellan domare och klubbens representanter.

Klubben skänker en tacksamhetens tanke till de labradorägare/uppfödare som deltog med sina hundar!
Vi säger också ett stort tack för ett utmärkt samarbete under planeringen och för en väl genomförd presentation av vår ras, till våra raspresentatörer, Anna Geschwindt Eriksson och Jan-Erik Ek!

Reportage i sin helhet kommer i nummer 1/2016 av Labradoren.

Katarina Ramberg
exteriör/utställningsansvarig
Labradorklubben


Tillbaka
Tre betydelsefulla personer under konferensen.
I mitten Jan-Erik Ek, till höger Anna Geschwindt Eriksson och till vänster Ulrica Henricsson, som såg till att hundar och handlers fanns till hands.
 
En stor bild som delas på mitten blir två mindre men tydligare, (ovan och nedan) och som visar en stor del av de domare som var på plats.