KJL
Kommittén för jaktavlad labrador retriever

Kommitténs funktion är att vara rådgivande och behjälplig till styrelsen i de frågor som specifikt rör den jaktavlade labradoren.

KJL hade sitt första möte i mitten av oktober 2015, och första arbetsuppgiften blev att vara Avelsgruppen behjälplig avseende RAS.

Den jaktavlade population ska särredovisas avseende den statistik som ingår i RAS, vilket nnebär att kommittén ska gå igenom den totala populationen under de tio senaste åren och manuellt märka upp vilka kombinationer som kan anses vara jaktavlade.

  För att en individ ska anses vara jaktavlad tittar man tre led bakåt i stamtavlan. Bedömningen är helt subjektiv.
Det är i storleksordningen ca 5 000 kombinationer som ska hanteras.
Ingen liten uppgift alltså och det kommer troligen att ta sin tid. Utöver detta ska kommittén även gå igenom RAS för att utröna om det finns områden där det kan finnas anledning att fördjupa sig kring den jaktavlade populationen.

Om du vill komma i kontakt med kommittén, mailar du på den gemensamma mailadressen
KJL@labradorklubben.se
 
     
 
Anita Norrblom, sammankallande.
Har ägnat en hel del tid åt styrelsearbete både på regional- och central nivå inom Labradorklubben även om det ligger en bit bakåt i tiden. Uppfödare med kennelprefixet Thorsvi. Jaktprovsdomare.
   
 
Lena Bratsberg-Karlsson
Har en lång och gedigen uppfödarerfarenhet under prefixet Searover. Mycket aktiv och framgångsrik både på prov och tävlingar med sina egenuppfödda hundar där de flesta blivit champions och rönt stora framgångar både inom och utom Sveriges gränser. Lena har ett brinnande intresse för den jaktavlade typen och var bl a med och bildade Jaktkassan en gång i tiden.
   
 
Sara Wallgren
Som inte är uppfödare utan representerar kategorin Användare. Har idag tre labradortikar och är mycket aktiv på prov och tävlingar och åker ibland till England för att träna. Till yrket är Sara veterinär.
   
Lena Karlsson
LRKs avelsansvarige
 

Bitte Sjöblom
Uppfödare under prefixet Askrikes, jaktprovsdomare och f d ordförande samt styrelseledamot i LRK,
även f d styrelseledamot i SSRK hs under flera år.

 

  Tillbaka