Progressiv nefropati - PNP
 
Progressiv nefropati
PNP nedärvs recessivt, vilket innebär att båda föräldrarna till en sjuk hund bär på anlaget. En hund kan vara anlagsbärare utan att själv utveckla sjukdomen. Nedärvningen är alltså samma som för PRA.

Njursjukdomar är enligt vet.med.dr Astrid Hoppe relativt vanliga hos hund.1 PNP innebär en utvecklingsrubbning i njurarna som anses bero på en störning av utvecklingen av njurarna under fosterstadiet. Symptomen är de som vanligtvis finns vid alla njursjukdomar och består av ökad törst och urinering, aptitlöshet och avmagring, kräkningar, diarré och uttorkning. Njurarna fungerar alltså inte. Hur snabbt njursvikten utvecklas varierar men den är alltid kronisk. Hundar har inte alltid alla symptom och det kan variera vilket sjukdomstecken som kommer först. Sjukdomen debuterar vanligtvis före två års ålder. Hundar som föds med grav PNP blir vanligtvis sjuka vid 2-6 månaders ålder, men hundar som har en mindre allvarlig variant kan ibland vara symptomfria till 4-6 års ålder.

PNP är en dödlig sjukdom
vilket innebär att den hör till de sjukdomar som drabbar både hundar och hundägare mycket hårt. För att kunna vara säker på att hunden verkligen har PNP måste den obduceras.

Flera raser är drabbade av PNP, däribland våra "kusinraser" flat coated retriever och golden retriever. En hel del raser har också ett hälsoprogram för PNP med central registrering av anlagsbärare. Inom labradorrasen har vi, förutom de fall som vi har fått information om, hittat några fall av PNP i agrias hälsostatistik. Eftersom inte alla hundar som avlivas på grund av njurproblem obduceras, är det emellertid svårt att veta hur stort problemet i vår ras är. Vi behöver också mer information om vilka hundar som kan tänkas bära på anlaget för att få någon uppfattning om ifall det är några få individer som bär på anlaget och som har givit upphov till de fall som finns, eller om det är många skilda individer det handlar om. Vi vill därför be er som äger eller fött upp en hund med PNP att kontakta avelsgruppen. Självklart är informationen om enskilda hundar anonym om ni så önskar och kommer inte utan ert medgivande att publiceras vare sig i Labradoren eller på någon annan plats.

1)Astrid Hoppe har skrivit en artikel (publicerad i Doggy rapport nr 3 1997 och numera utlagd på internet på länken http://www.swtk.se/uppf-info/PNP/nefropati.htm) och höll dessutom ett föredrag på en avelskonferens som hölls i SSRK:s regi i januari 2006 om njursjukdomar. Informationen om PNP är där inget annat anges hämtad från dessa två källor.

2)SKK Anomalex

 


LRK rekommenderar
 
LRK rekommenderar att ta hund med känd PNP, samt föräldrar, avkommor och kullsyskon till den drabbade hunden, ur avel.

Vi har fått information om några fall av njursjukdomen PNP och kan, med tillåtelse av ägare och uppfödare till hundarna, publicera uppgifterna nedan.

Fall 4 publicerades 111018
Remus SE17509/2010 (PNP)
e:Sångfågelns Don Magnifico (anl.bärare)
u: Eagle's Just In Time (anlagsbärare).

Fall 3 publicerades 070313
Sjöfjärilens Harald S49804/2004 (PNP)
e: SVCH Kamrats Globetrotter (anl.bärare)
u: Belinda (anlagsbärare).

Fall 2 publicerades 070220
Lillimar's Etna S10650/2006 (PNP)
e. Lady Upstream's Mc Culleum (anl.bärare)
u. Lillimar's Dark Chocolate Comtesse (anlagsbärare).

Fall 1
Starsholma Cyklon S57618/2002 (PNP)
e: Warringah's Cobblestone (anl.bärare)
u: Älvgårdens Turning Leaves (anl.bärare). Hunden avlivades hösten 2005 och diagnosticerades genom obduktion.