Region Sormland

REGION SÖRMLAND

Styrelse

Ordförande

Ann-Katrine Björnstjerna

070-530 50 73

annkbjor@gmail.com

 

Vice ordförande

Ulf Melin

016-35 86 51, 070-626 68 42

umelin039@gmail.com

 

Kassör

Marie Manninen Ekberg

070-845 59 39

marie@vallaasfaltmark.se

 

Sekreterare

Camilla Barckman

070-626 14 75

camilla.barckman@hotmail.se

 

Jaktansvarig

Angela Hamrén

0723-10 44 15

angela.hamren@telia.com

 

Ledamot

Lasse Karlsson

016-707 85, 070-321 39 49

teddie.kotten@gmail.com

 

Ledamot

Karin Grahn

0768-50 08 81

karingrahn@hotmail.com

 

Utbildning (suppleant nr 1)

Lisa Arvidsson

070-489 08 07

lisa.arvidsson74@gmail.com

 

Suppleant (nr 2)

Mats Törnqvist

076-801 32 08

matstornqvist@gmail.com

 

LRK Sörmlands plusgiro

490 65 09-7

Denna sida är en tillfällig sida, som administreras av LRKs webbadmin och

kommer att ligga kvar tills Sörmland är igång igen med en egen sida.

Kallelse till årsmöte 2019

Lördagen 9 februari klockan 13.00

Studiefrämjandets lokal, Götgatan 4 i Flen.

 

Kom på årsmötet, visa styrelsen din uppskattning för verksamheten som de har jobbat med under 2018.

Gör din röst hörd i olika frågor, det är både din rättighet och möjlighet att kunna påverka framtiden.

 

Inbjudna Mette Svarare berättar om

utbildning av s k "brandhundar"

 

Även val ska ske, kolla med valberedningen nedan vilka poster som ev blir lediga och ska fyllas - och ge dom bra förslag.

Kanske du själv vill vara den person de söker?

Margareta Dahl

Sammankallande

margareta.41@gmail.com

070-339 89 34

Christina Stockenström

cvs@bredband.net

070-350 01 65

Kent Mihlberg kentsussie@gmail.com

Tel 076-4280497

Vad händer under våren 2019?

(fler aktiviteter kan tillkomma)

Inofficell utställning 9 mars, i Hundhallen, Valla

För mer info, klicka här >>

Kurs i viltspår

startar i Strängnästrakten,

så fort snön försvunnit.

Utbilda din labbe till

eftersökshund - roligt även

för dig som får härlig motion.


Anmäl dig redan nu till

Ann-Katrine, 070-530 50 73

Kursen är populär och kan bli fulltecknad snabbt!

Apportera för livet

Lång tid kvar men vi har lovat hjälpa till med tävlingen, som arrangeras på Åleby Gård, Stallarholmen, den 1-2 juni.

 

Roligt att jobba med, spännande att deltaga på

och intressant att titta på

- här finns något för alla .

Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer