Region Sormland

REGION SÖRMLAND


Styrelse 2019

Ordförande

Ann-Katrine Björnstjerna

070-530 50 73

annkbjor@gmail.com

 

Vice ordförande

Ulf Melin

016-35 86 51, 070-626 68 42

umelin039@gmail.com

 

Kassör

Marie Manninen Ekberg

070-845 59 39

marie@vallaasfaltmark.se

 

Sekreterare

Camilla Barckman

070-626 14 75

camilla.barckman@hotmail.se

 

Jaktansvarig

Angela Hamrén

0723-10 44 15

angela.hamren@telia.com

 

Ledamot

Lasse Karlsson

016-707 85, 070-321 39 49

teddie.kotten@gmail.com

 

Ledamot

Karin Grahn

0768-50 08 81

karingrahn@hotmail.com

 

Utbildning (suppleant nr 1)

Björn Gutenberg

bjorn.gutenberg@telia.comSuppleant (nr 2)

Helena Andersson Åkerberg helena.akerberg@lighthouseab.se

 

LRK Sörmlands plusgiro

490 65 09-7

Denna sida är en tillfällig sida, som administreras av LRKs webbadmin och

kommer att ligga kvar tills Sörmland är igång igen med en egen sida.

Förstasidan             Nästa sida >>

Allt eftersom innehållet utökas, ökas även antalet sidor.
"Nästa sida" innehåller resultat o foton från inoff utställning.

Vad händer under 2019?

Regionens officiella särskilda B-prov
ägde rum 22-23 juli
i Nyköpingstrakten

Måndag 22/7 Öppen klass, domare Karin Thunander
Tisdag 23/7    Nybörjarklass, domare Anki Andersson

Resultat Nkl >>

Resultat Ökl >>

Nu är ett lyckat WT-mästerskap över för 2019.

112 ekipage kom till start den 10 augusti på Öster Malma, vilket kanske är ett rekord för detta mästerskap?

Domare för året var Roger Westerman, Willy Gustafsson, Ulf Göransson, Mats Lindmark och Ralf Falkeland.

Huvudstyrelsen tackar region Sörmland som har åstadkommit ett utmärkt arrangemang.

Mer att läsa om årets mästerskap  på sidan
WT-mästerskap >>
där även prislistor finns.

Här kan du se en pdf på WT-resultaten, där även de individuella  poängerna per station redovisas. Klicka här >>

Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer