Labradorfullmäktige
Labradorklubbens fullmäktigemöte (LF), är klubbens högsta beslutande organ och sammanträder årligen. Det är klubbens stadga som avgör vilka ärenden och beslut som ska behandlas under fullmäktiges sammanträde.

Ett fullmäktigemöte skiljer sig från ett vanligt årsmöte genom att rösträtten tillfaller delegater. Varje region inom LRK skickar delegater till LF, antalet är beroende på hur många medlemmar regionen har. Systemet kallas för representativ demokrati, alltså få delegater företräder många medlemmar.

Det är alltid regionernas styrelser som utser delegaterna och dessa behöver inte hämtas inom styrelsen utan kan vara vilka lämpliga medlemmar som helst inom den egna regionen.

Alla medlemmar i LRK äger rätt att besöka LF och har även yttranderätt men förslags- och beslutsrätten tillkommer endast delegaterna.
 

 

Tillbaka >>
LABRADORFULLMÄKTIGE 2018
Observera att fullmäktige avhålls under
endast en dag.

Motion
om Labradormästerskapet
Klicka

Motion
om Provledarutbildning
Klicka

Labradorfullmäktige 2018

Söndagen den 25 mars

Handlingarna läggs ut
runt första veckan i mars 2018