Labradorfullmäktige
Labradorklubbens fullmäktigemöte (LF), är klubbens högsta beslutande organ och sammanträder årligen. Det är klubbens stadga som avgör vilka ärenden och beslut som ska behandlas under fullmäktiges sammanträde.

Ett fullmäktigemöte skiljer sig från ett vanligt årsmöte genom att rösträtten tillfaller delegater. Varje region inom LRK skickar delegater till LF, antalet är beroende på hur många medlemmar regionen har. Systemet kallas för representativ demokrati, alltså få delegater företräder många medlemmar.

Det är alltid regionernas styrelser som utser delegaterna och dessa behöver inte hämtas inom styrelsen utan kan vara vilka lämpliga medlemmar som helst inom den egna regionen.

Alla medlemmar i LRK äger rätt att besöka LF och har även yttranderätt men förslags- och beslutsrätten tillkommer endast delegaterna.

 

 

Tillbaka >>
LABRADORFULLMÄKTIGE 2018
Observera att fullmäktige avhålls under
endast en dag.

Kallelse till
LABRADORFULLMÄKTIGE 2018


Söndag 25 mars
Scandic Upplands Väsby

(Hotellvägen 1)

Mötet börjar kl 9.00 och beräknas
vara avslutat senast kl 16.00


Alla medlemmar hälsas välkomna
(endast delegaterna har rösträtt)

Ev frågor kan ställas till
Ordf Katarina Ramberg 0707-55 74 27
Sekr Monica Damell Modin 0707-12 47 14

Valberedningen, klicka >>

Handlingar till LF
Klicka här >>

Omslag
till handlingarna, högupplöst
Klicka här >>

Utlagt 27/2