Labradorfullmäktige 2018
Text o foton: Marita Björling  
Bildtext: innan alla har tagit plats.
 

Det var en förväntansfull stor skara labradorentusiaster som köade för att bli registrerade och insläppta i möteslokalen på hotell Scandic i Upplands Väsby, söndagmorgon den 25 mars. Alla skulle prickas av, fr a delegaterna, och alla skulle få ett talarkort. Margot Engström, klubbens medlemsregistrerare, satt vid bordet, bland karamellskålar, medlemslistor och fullmäktigehandlingar och fick hjälp av Monica Damell Modin, att snabbt och smidigt arbeta av kön så dörrarna kunde stängas och mötet börja. Och till slut, tio minuter efter klockslaget 9, kunde styrelsens ordförande Katarina Ramberg förklara mötet öppnad. Till synes alla hade anammat tidsomställningen under natten och klockan var ”egentligen” bara 8 på morgonen, men ändå såg alla pigga och glada ut. Trots för många en sen lördagkväll, där en god middag avslutade regionmötet. Totalt fanns på plats 23 delegater från landets alla hörn samt alla andra närvarande - medlemmar, styrelseledamöter, valberedare och särskilt inbjudna. Uppskattningsvis fanns nog närmare 60 personer i lokalen, som blev absolut "knôkfull".

Presidiet
hade Monica Damell som sekreterare, Lars Ramberg som mötets ordinarie ordförande och ”utomstående” Jahn Stääv som vice mötesordförande. Allt var bäddat för ett effektivt Labradorfullmäktige, som sedan några år tillbaka avhålles under endast en dag, istället för som tidigare två dagar.

Spännande saker händer under året
Föredragningarna av av föregående års verksamhet, ekonomi och en muntlig revisionsrapport av närvarande revisor Agneta Olofsson, renderade tillsammans ett samstämmigt beslut från delegaterna om ansvarsfrihet för avgående styrelse. Därefter följde förslag om innevarande års verksamhetsplan med tillhörande budget där detaljer fick frågor och svar om fr a de större aktiviteter som planeras längre fram i år – Club Show, WTmästerskapet, Labradorläger och en intressant information att det blir en ny och efterlängtad Labrador Working Camp i Bispgården 2019, där planeringarna håller på som mest just nu av ”den gamla rutinerade gruppen”. Så kom då personvalen, det kanske mest intressanta på ett års/fullmäktigemöte.

Personvalen
Valberedningen var representerade av Ellinor Månsson och Bitte Sjöblom, och man kunde presentera en helt komplett lista, trots att det så sent som en vecka tidigare varit osäkert om ordförandeposten.

 

Men nu fanns det en sådan och som även var på plats och som enhälligt blev vald – Morgan Thorell, f d ordförande och styrelseledamot under många år i SSRKs Smålandsavdelning. Morgan är en utpräglat jakt- och jaktprovsintresserad person och som även gjort avtryck inom LRK tidigare, han vann t ex Labradormästerskapet 2005 och placerade sig högt även några år senare. Morgan har jaktavlade labradorer sedan många år tillbaka men har ett förflutet som ägare och förare av dubbelchampions av golden.

Fler nya i styrelsen – Margareta Dahl, Anna Londré och suppleanterna Ull-Britt Östman och Ingegerd Wikström (jag vet i skrivandets stund inte hur styrelsen har konstituerat sina verksamhetsroller men det kommer att stå under Styrelseinfo på annan plats på hemsidan). Samtliga revisorer omvaldes.

En trevlig kupp
När dessa val var gjorda och innan punkten förklarades avslutad, begärde en medlem ordet och beklagade att hon själv inte hade förslagsrätt men framförde ändå ”om jag vore delegat så hade jag föreslagit att Labradorfullmäktige skulle besluta att avgående ordförande Katarina Ramberg blir utsedd till Hedermedlem i Labradorklubben”. En delegat tog snabbt upp den kastade handsken och framförde förslaget i laga ordning och ett enhälligt möte beslutade att utse Katarina, som arbetat hela tolv år i rak följd i styrelsen, varav de sista som ordförande, till Hedersmedlem.

Enligt mötesordförande Lars, var detta något som aldrig hänt tidigare i LRK (däremot i SSRK), att fullmäktige både väckte ärendet och sedan beslutade om utmärkelsen. Normalt brukar alltid styrelsen föreslå och fullmäktige besluta. Det var en liten ”kupp” av solskenskaraktär som presidiet fullt ut accepterade.

Lars plockade av sig sitt eget hedersmedlemskapsmärke och gav det till styrelsens vice ordförande Bosse Norling, som i sin tur satte fast det på en rörd Katarina. Något märke var ju av förståeliga skäl inte tillgängligt för Katarina men Lars får säkerligen ett nytt märke av styrelsen senare, eftersom han givit sitt till sin hustru.

Ny valberedning
En delvis ny valberedning valdes – Monica Damell Modin, som nu lämnade styrelsen efter åtta år, blev sammankallande under ett år, Marita Björling blev vald på två år och Ellinor Månsson står kvar ytterligare ett år.

 

 

Propostition från styrelsen
Efter valen följde en proposition från styrelsen, att familjemedlemmar hädanefter ska få räknas in när regionerna får tillgodoräkna sig inkomsterna från medlemsintäkterna (klubben har god ekonomi och styrelsen ansåg att mer medel skall tillföras regionerna). Självklart tillstyrktes den propositionen.

Motioner
Två motioner fanns inlämnade, båda avslogs. Den första handlade om hjälp från huvudstyrelsen när det gäller utbildning av provledare, styrelsen hävdade att den hjälpen redan fanns och det fanns ingen anledning att gå vidare här. Den andra motionen kanske var felskriven från motionären som önskade att även junior- och veteranklasser ska införas på Labradormästerskapets WT. Men dessa klasser finns sedan tidigare inskrivna i mästerskapets regler, något som styrelsen även angett i sitt yttrande.

Avtackning och avslut
Vederbörlig avtackning skedde vid slutet av mötet, både av avgående styrelseledamöter, valberedning, revisorer och presidium. Nämnas här måste Monica Damell Modin, en trogen klippa som fungerat utomordentligt väl som sekreterare under åtta år i styrelsen och under flera ordföranden. Tillsammans med Katarina Ramberg hade duon utvecklats till ett radarpar som hade full koll på allt och som alltid haft klubbens och medlemmarnas bästa för ögonen och som hade lärt känna varandra även på ett personligt plan. Men helt självklart har alla andra i den avgående styrelse, och i de styrelser som tidigare verkat under duons tid, varit en förutsättning för att samarbetet fungerat så bra. Det är med ett stort vemod vi nu har sagt adjö till dessa två arbetsmyror men även till alla andra som lämnat styrelsen (Anders Hallgren icke att förglömma och som inte
hade möjlighet att närvara vid mötet).
Men vi ses igen, det kommer nya möten och nya aktiviteter som samlar gamla och nya medlemmar och klubben kommer att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt.

Som absolut sista punkt på dagordningen stod avslutande av årets Labradorfullmäktige och här kunde då nyvalda ordförande Morgan påbörja sitt ordförandeskap genom att avsluta mötet. Därefter följde ett konstituerande möte där vi andra inte längre fick vara med.

Som resignerade norrlänningar var sista biten av av den 40 mil långa bilresan hem enligt "normal" standard - vilket betyder snöoväder, fastkörda långtradare och olyckor men vi kom hem ordentligt - Agneta, Jessica och jag. Trötta men nöjda.