valberedning

Valberedningens sida

Valberedningens nomineringlista inför Labradorfullmäktige 2019 men vi kan ändra oss om något oförutsett inträffar.

Funktion

Namn

Val/mandat till

Ordförande

Anders Dillström

Nyval, 2020

Vice ordförande

Bo Norling

Omval, 2021

Ledamot

Lena Karlsson

Omval, 2021

Ledamot

Margareta Dahl

Omval, 2021

Ledamot

Anna Londré

På mandat till 2020

Ledamot

Eva Zetterdahl

På mandat till 2020

Ledamot

Camilla Kretz

På mandat till 2020
Suppleant 1

Ulla-Britt Östman

Omval, 2020

Suppleant 2

Ingegerd Wikström

Omval, 2020
Revisor

Agneta Olofsson

Omval, 2020

Revisor

Lars Lindgren

Omval, 2020

Rev.suppleant

Barbro Schmidt

Omval, 2020

Rev.suppleant

Jan Garp

Omval, 2020
PresidiumMötesordförande

Lars Ramberg


Vice mötesordf.

Bitte Sjöblom


Mötessekreterare

Utses av styrelsen

JusterareJusterare

Utses i mars


Justerare

Utses i mars

ValberedningValberedare, ordf

Föreslås av LF

Till 2020

Valberedare

Marita Björling

På mandat till 2020

Valberedare

Föreslås av LF

Till 2021

Samarbete behövs överallt...

Valberedning

 

Monica Damell Modin

0152-223 46, 070-712 47 14

md.modin@telia.com

 

Ellinore Månsson

0435-545 17, 070-690 71 61

ellinor.kristoffer@telia.com

 

Marita Björling

0611-411 01, 070-516 71 01

marita@webban.se

Labradorfullmäktige 2019

äger rum den 31 mars

på Scandic Hotell i Upplands Väsby.

Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer