"Årets Labrador"
läggs ner

Huvudstyrelsen beslutade på styrelsemötet den 21-8-2016 att
lägga ner utmärkelsen ”Årets Labrador”. Beslutet var enhälligt.


Bakgrund:
Syftet med utmärkelsen var att stimulera fler labradorägare
att dubbelmeritera sina hundar både på jakt och utställning.

Första gången utmärkelsen delades ut var 2004, för meriter erövrade
under 2003. Ägarna har själva fått ansöka om utmärkelsen.
Över tid, fram till och med 2015, har endast ett fåtal ansökningar
inkommit till huvudstyrelsen, trots påminnelser i tidningen Labradoren,
på klubbens hemsida och under senare tid även på klubbens FB-sida.

Antalet har varierat från 0 ansökningar till som flest 4 st (2012).
Detta bör ses i relation till vår stora medlemskår på
nästan 4 000 medlemmar.

Syftet var gott, men de klena ansökningssiffrorna över tid, visar
tydligt att vi inte uppnådde det resultat som var syftet med utmärkelsen.

Meddelat på webbsidan 30 september 2016

Styrelsen