referatFM19

Årets Labradorfullmäktige var rätt likt många tidigare - glad stämning, sociala varma människor och högt i tak. Fast takhöjden nåddes aldrig eftersom några diskussioner egentligen aldrig tog fart. Förmodligen var man nöjd med tidigare och kommande verksamhet, ekonomi, personval och annat som tillhör ett fullmäktigemöte. Ekonomin var dessutom mycket god.

Lars Ramberg var som vanligt mötets ordförande med Bitte Sjöblom som vice. Och styrelsens utsedda mötessekreterare var Camilla Kretz, då ordinare sekreterare var tvungen att vara hemma för att vara valpmorska åt en kull nyfödda smålabradorer.

Valberedningens nomineringar togs väl emot där enda nya blev ordföranden – Anders Dillström. Välkänd av många som innehavare av Bumpkin's kennel, ihop med sin hustru Gabriella. Övriga vars mandattid tagit slut, blev omvalda.

Ny valberedning inför 2020 blev omval på Monica Damell Modin som sammankallande (bosatt i Sörmland) och nyvald på två år blev Margaretha Larsson från Norrbotten och då tillhörande Norrlabben. Kvar på mandat var undertecknad som bor i mitten av landet – Mittlabbens rike. Så nu har vi en valberedning som sträcker sig från söder ända upp till norr.

Revisorerna omvaldes, denna gång var Agneta Olofsson förhindrad att närvara på mötet men istället kom hennes kollega Lars Lindgren, och det var roligt att träffa honom som tidigare varit lite av en doldis på våra fullmäktigemöten.

Styrelsens proposition om ökat och framförallt ändrat bidrag till regionerna, blev väl mottaget. Nu kommer regionerna att få en fast summa per år, lika stor för alla och därutöver en slant per medlem, som det varit hela tiden. Men den pengen minskades nu när det fasta bidraget tillkom. Denna nya bidragsform var dock villkorad – dels ska varje region hålla sin hemsida uppdaterad och aktuell och sedan ska minst två inofficiella verksamheter anordnas årligen – utställning och jaktprov. Allt för att aktivera sina medlemmar som då får inblick i klubbens kärnverksamheter och förhoppningsvis triggar igång ett intresse för officiella prov och utställningar.

Någon timme innan lunch, fick vi lyssna på Thomas Bergström, forskare från Uppsala som fördjupat sig i PRA och alla dess olika beståndsdelar i både ögon och arvsmassa. Det var MYCKET intressant och mer om detta kommer i Labradoren nr 2.

En motion fanns på agendan, där yrkandet gällde införande av namngivna klasser på Labradormästerskapet. Motionen avslogs med motiveringen att dessa klasser redan finns i mästerskapets regler.

Tyvärr har ingen region anmält intresse att anordna Labradormästerskapet i år (heller) men det tisslades och tasslades i kulisserna att kanske en region står beredd att ansöka om arrangemanget 2020.

Förtjänsttecken utdelades till två närvarande personer – Monica Damell Modin och Ulla Nilsson. En liten vacker brosch i form av klubbens logga med en liten lagerkrans runt om, kan de två pryda sig med hädanefter.

Vederbörligen avtackades i vanlig ordning de personer som fixat olika saker under året/mötet men fr a avtackades avgående ordförande Morgan Thorell som i sin tur lyckönskade sin efterträdare Anders Dillström.

Ett trevligt möte var slut på söndageftermiddagen och för alla vidtog korta eller långa resor hem igen. Själv åkte jag bil ihop med dotter Jessica (redaktören för Labradoren) och vår hemresa var 40 mil lång men det gick snabbt eftersom vi hade mycket att prata om. Och vi slapp den snöstorm som plötsligt dök upp söder om Sundsvall förra året. Nu var det bara ett högst stillsamt men tjockt  snötäcke i naturen och vid vägkanterna som omtalade att vi nalkades Härnösand..

Vid tangentbordet
Marita Björling

Morgan flankerad av Monica och Ulla
som just erhållit förtjänsttecken .

Två välrakade ledare - en lämnar och en kommer.

Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer