Labradorklubben har två stora och viktiga mediakanaler ut mot medlemmar och samhälle - sin tidning och sin webbsida.
Läs fakta till höger och se adress och telefonnummer om du behöver kontakta någon.
Aktuellt nummer
Ur innehållet:

• Kallelse Labradorfullmäktige 2019
• Boy - Årets Narkotikahund
• Labbefesten
• A-provet
• Är labbarna bättre i andra länder?
• Världens bästa vandringskompis
• Jaktlydnadsläger
• Labradorläger på Väla
• Kristinas kåserier
• Halsband eller sele?
• Mittlabbens jaktprov 23 sept
• Stafettbenet
• Valpdagbok - Tonåren
• Mängder av julannonser
... och mycket, mycket mer

 
 
En broschyr om rasen:
Klicka på bilden!
   
Labradoren - vår tidning
Målsättningen med tidningen är att du som medlem ska kunna ta del av klubbens verksamhet. Främst genom de lokala regionernas program men också vad som händer i labradorvärlden genom rapporter, reportage, debatt & insändare.

Vidare kan du läsa massor av resultat från t ex utställningar och jaktprov. Och du kan skicka in vinnarbilder när du lyckats bra på prov eller utställning.
Det kostar 100 kr att få en vinnarbild publicerad.
Läs mer i tidningen om hur betalning sker.

Tidningen trycks numera helt i färg och bygger på att medlemmarna skickar in berättelser, tips och nyheter. Alla medlemmar kan också annonsera, speciellt är det populärt med julannonser i årets sista nummer.

Mer information finns i Labradoren.

Redaktör
Jessica Björling Brännlund
Jesslings Original & Layout >>
Lindom 150, 871 91 Härnösand
Tel 0611-714 15

labradoren@labradorklubben.se

Läs här hur redaktören
vill ha in materialet
klicka>>

Ansvarig utgivare

är styrelsens ordförande.
ordforande@labradorklubben.se

Kommersiella annonser
Kontakta
info.ansv@labradorklubben.se

Redaktionskommittén:
Monica Damell Modin
Kristina Berghänel
Dan Ericsson
Bitte Sundin

Manusstopp och utgivning
Nr
Manusstopp   Utgivning
1
25 januari   v 11
2
25 april   v 24
3
25 juli   v 37
4
25 oktober   v 50
       
Annonspriser medlemmar
Storlek
Pris
Helsida
1 150 kr
 
Halvsida
600 kr
 
Kvartssida
400 kr
 
       
I annonspriset ovan, ingår en enkel layout utan extra kostnad om man så önskar.
Hela tidingen, inkl annonser, är i färg.
F ö ska annonserna levereras som pdf.
Som medlemsannons räknas kennelannons och/eller annons om den egna hunden. Utannonsering om kurser, andra tjänster samt försälning av varor, räknas som kommersiell annons. Upplysningar om priser för kommersiella annonser lämnas av styrelsens informationsansvarige, info.ansv@labradorklubben.se
 
labradorklubben.se - vår webbplats
Klubbens webbsida har två huvuduppgifter - att snabbt få ut aktuell information men också att förvalta historiska dokument och uppgifter, så de inte går förlorade för framtiden.

Medlemmarna är välkomna att skicka in foton på sina hundar i olika situationer men det är eg också det enda som medlemmarna kan ha direktkontakt med webbadministratören.

Finns tekniska felaktigheter på sidan bör detta meddelas direkt till webbadmin, medan tips och förslag på innehåll meddelas klubbens styrelse, företrädesvis informationsansvarige och som i sin tur kontaktar webbadmin. Det är viktigt för sidans trovärdighet att all utgående information som berör Labradorklubben, kommer från styrelsen.

Webbadministratör
Marita Björling,
Webbans Illustrationer
>>
Tel 0611-411 01
marita@webban.se

Ansvarig utgivare

är styrelsens ordförande. ordforande@labradorklubben.se


Webbsidans adress är www.labradorklubben.se

Medarbetare:
Margot Engström
administrerar sidorna Valphänvisning, Omplaceringar samt Uppfödarlistan.
Margot får sina uppgifter från Solveig Gyring, LRKs Kansli.

Teknisk fakta om webbplatsen:
Sidan är gjord i Adobe Dreamweaver
Arbetsdatorn är Macintosh (iMac).
All löpande text Verdana, 9 el 10 pt.
All grafik är unik för sidan och gjord i Adobe Photoshop.
Sidan är skapad med utgångspunkt Safari och i en skärmupplösning av 1680 x 1050.
Cookies förekommer på sidan, genom räknaren Susnet.

Fotografier och texter på sidan får icke kopieras utan tillstånd från Labradorklubben styrelse eller resp upphovsperson.

Denna webbsida lades ut 17 februari 2014.

Facebook
Klubben har även en Facebooksida,
som administreras av klubbstyrelsen.