Utbildning Anatomi och Bedömning

Den här utbildningen passar alla som är intresserade av vår ras, och som vill fördjupa sig lite inom anatomi, rörelser och mentalitet. Ett intressant och roligt tillfälle för både enskilda hundägare, uppfödare, ringsekreterare och de som kanske drömmer om att i framtiden kunna bli exteriördomare.

 
 
  Annonsmall för tryck och/eller webbsida.
Här fyller du i regionens egen logga, datum, plats och annat som är relevant
Information om LRKs anatomi och bedömningskurs


Utbildningspaketet ”Anatomi och bedömning med fokusering på labrador retriever”, är ett samarbete mellan Labrador Retrieverklubbens huvudstyrelse och regionerna. Utbildningspaketet togs fram under 2013 och de första utbildningarna ute i regionerna, genomfördes 2014.

I Labrador Retrieverklubbens målparagraf står bl.a ”…att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar”.

En av Labrador retrieverklubbens uppgifter är att till medlemmarna, genom olika utbildningar, öka kunskapen om vår ras. Vi erbjuder nu alla medlemmar med genuint intresse för vår ras, såsom nyblivna eller blivande uppfödare, vanliga labradorägare som vill fördjupa sina kunskaper om exteriör, blivande exteriördomare, och sist men inte minst en gedigen grundutbildning till klubbens förtroendevalda ute i våra regioner.

Utbildningspärmen finns i alla regioner
och beskriver tydligt hur utbildningen ska genomföras.
Den innehåller bland annat:

• Handledning för genomförande av kursen
• SKKs uttbildningsmaterial för ”Grundkurs i anatomi och bedömning
• Rasspecifikt material för labrador
• Powerpoint-presentation ”Labrador retriever – en av världens populäraste hundraser”
• Utvärderingsblankett
• Deltagardiplom

LRK/HS har avsatt pengar i budgeten för genomförandet av utbildningen, innebärande att HS kraftigt subventionerar utbildningen.

Regionerna kontaktar LRKs exteriöransvarige utst.ansv@labradorklubben.se för ytterligare information och anmäler sitt intresse för hållande av denna utbildning!

Exteriöransvarig i LRK

 

Tillbaka till Regionen internt