Intern information regionerna
 

Att arrangera officiella jaktprov
Labradorklubben (samt överiga SSRKs rasklubbar) äger rätt att arrangera valfritt antal särskilda prov i nkl och ökl. Därtill får vi anordna ett fullt B-prov årligen samt ett A-prov. Proven arrangeras av regionerna, förutom A-provet som arrangeras av LRK centralt (huvudstyrelsen).

Alla prov skall arrangeras efter gällande regelverk för SSRKs jaktprov för retriever.

Glöm inte att kontrollera med den SSRK-avdelning din region finns inom, innan ansökan skickas in, så det inte blir kollisioner mellan flera prov inom samma tid. Se nyheter i mittspalten.

Medlemskrav
För att deltaga på av LRK arrangerade prov krävs att man är medlem i LRK eller direktansluten till SSRK (medlem i avdelning). Utländska ekipage ska inneha giltigt medlemskap i motsvarande utländsk klubb.

Frågor om regionernas provverksamhet ställs till jaktansvarige i LRKs huvudstyrelse.

Att arrangera Club Show
Labradorklubben har tillstånd från SSRK att arrangera en officiell utställning per år (liksom övriga SSRKs rasklubbar som också får anordna en utställning per år). Vi kallar vår utställning för Club Show.

Den årliga Club Show-utställningen är bokad fram till 2020. Vem vill arrangera 2021?

Är din region intreserad av arrangera Club Show i framtiden så anmäl ert intresse skriftligen till Eva Zetterdahl, tel. 070-373 19 28, 08-704 96 77 utst.ansv@labradorklubben.se

Diplom inofficiella utställningar
Nu finns två varianter av diplom (se spalten t h). Det ena (pdf) är med LRKs logga och för att fylla i uppgifterna för hand, det andra (word) kan man lägga in regionens logga samt fylla i uppgifterna på datorn.

 
Regioner!
Då LRKs webbsida har länkar till samtliga regioner, vilket ju är självklart, bör det vara lika självklart att samtliga regioner, på väl synlig
plats
, har en länk till moderklubbens sida.
Läs här om hur ni ska skicka
in material till Labradoren!

Det är Jessica som vill uppmärksamma detta
Klicka här >>
Kursmaterial Anatomi och Bedömning
med fokusering på labrador retriever, har
skickats ut till samtliga regioner.
Nu har utbildningen fått en egen liten sida - t h
FB-R, Funktionsbeskrivning Retriever,
SSRKs satsning på de hundar som inte kommer på jaktprov, har startats upp på anmodan av retrieverrasklubbarna. Stambokförs från 2014.
Utbildning bedrivs runt om i landet för att få fram testledare och övriga funktionärer.
Läs mer på sidan Utbildning, i menyn ovan.
Nytt ang arrangemang av off jaktprov
Nyheter från SSRKs styrelse, feb 2014
Nu ansöker regionerna direkt till SSRK Prov, sina önskade särskilda prov, men kolla först med den avdelning som berörs, så inte provdatum, klasser och orter kolliderar.
Viktiga dokument att ta del av
Information från Studiefrämjandet
LRKs grafiska profil (rev 2017)
   
  Jaktprov
SSRK Prov
ROA LRKs off jaktprov
  Ansökan om LRK jaktprov
Blankett ansökan om särskilt prov
Blankett utannonsering av prov
Domarlista
WT-riktlinjer
WT, RoA
   
Regler Labradormästerskapet
   
  Utställning
Handbok för utställningsansvariga
Regler LRKs inofficiella utställningar
Utbildn i Anatomi och Bedömning
   
  För funktionärer/styrelser
Blankett reseräkning egen bil
Blankett reseräkning
Blankett egna utlägg
   
  Föreningarbete
Omedelbar justering av personval
SKKs webbpolicy
Regler för webbplatser inom SKK
SKKs rekommendationer webbsdor
SKKs Frågebank i föreningsteknik
Stadgar för regionerna