Det är i regionerna det mesta händer ...

LRKs regionverksamhet
handlägges av
informationshandläggaren
(telefon - se under Styrelsen)

info.ansv@labradorklubben.se

Varje medlem bosatt i Sverige, tillhör automatiskt en region. Man kan få byta till annan region än där man är bosatt men detta skall då ansökas om hus LRKs hvudstyrelse och kan baa ske en gång (man kan alltså inte byta tillbaka igen om man ångrar sig). Flyttar man till annan del av Sverige, så byts regionstillhörighet per automatik.
Det är i regionerna den lokala verksamheten sker och det är här du kan påverka klubben genom att deltaga på regionsmötet (årsmötet).

Varje region har en på regionsmötet vald styrelse som arbetar för medlemmarna genom att anordna t ex hundägarutbildningar, studiecirklar, föreläsningar samt inofficiella utställningar och prov.

Regionerna är också viktiga som remissinstanser åt huvudstyrelsenoch kan efter ansökan hos huvudstyrelsen få lov att anordna LRKs årliga officiella utställning och/eller officiella ordinarie B-prov.
SSRKs rasklubbar har inte rätt att anordna viltspårsprov. Vill en region anordna ett sådant, så tar man kontakt med den avdelning man befinner sig inom, och kan på så sätt få till stånd ett spårprov men det blir avdelningen som står som ansvarig huvudarrangör.

Representanter från varje region deltar på av huvudstyrelsen anordnade centrala möten och representerar också sina lokala medlemmar på Labradorfullmäktige.

Med andra ord, så utgör varje region en viktig grundsten i Labradorklubbens verksamhet.

 
Intern information till regionerna
Stadga för regioner inom LRK
SKKs Grundregler 2016
Klicka på regionernas namn nedan
1
2
3
4 Västmanland
5 Östra
6
7
8
9
10
11
12 Halland Se nedan
13
14
   
Regionernas
inoff utställningar 2018

KLICKA HÄR >>
Viss information är bara intressant för regionernas funktionärer. Klicka på knappen ovan för att komma dit.

Region Halland vilande
Region Halland lyckades inte vid sitt årsmöte den 11/2 2018 få ihop en styrelse med ordförande för kommande verksamhetsår.

Huvudstyrelsen har därför på begäran av regionmötet beslutat att vilandeförklara regionen under max tre år. Medlemmarna i Halland kommer under denna tid att tillhöra Labväst.

För aktiviteter och regionkontakter hänvisas därför till Labväst.

Regionbrev mm
Här kan du som medlem läsa den
information som regelbundet går ut
från huvudstyrelsen till regionerna.
Klicka på lilla tassen bara.
Regionbrev 2018
Regionbrev 3
Regionbrev 2
Regionbrev 1
Regionbrev 2017
Regionbrev 5
Regionbrev 4
Regionbrev 3
Regionbrev 2
Regionbrev 1