Styrelse

Ordförande
Ann-Katrine Björnstjerna
070-530 50 73
annkbjor@gmail.com

Vice ordförande
Ulf Melin
016-35 86 51, 070-626 68 42
umelin039@gmail.com

Kassör
Marie Manninen Ekberg
070-845 59 39
marie@vallaasfaltmark.se

Sekreterare
Camilla Barckman
070-626 14 75
camilla.barckman@hotmail.se

Jaktansvarig
Angela Hamrén
0723-10 44 15
angela.hamren@telia.com

Ledamot
Lasse Karlsson
016-707 85, 070-321 39 49
teddie.kotten@gmail.com

Ledamot
Karin Grahn
0768-50 08 81
karingrahn@hotmail.com

Utbildning (suppleant nr1)
Lisa Arvidsson
070-489 08 07
lisa.arvidsson74@gmail.com

Suppleant (nr 2)
Mats Törnqvist
076-801 32 08
matstornqvist@gmail.com

LRK Sörmlands postgiro
490 65 09-7


 

Kallelse till årsmöte 2019
Lördagen 9 februari klockan 13.00
Studiefrämjandets lokal, Götgatan 4 i Flen.

Kom på årsmötet,
visa styrelsen din uppskattning för verksamheten
som de har jobbat med under 2018.
Gör din röst hörd i olika frågor, det är både din rättighet
och möjlighet att kunna påverka framtiden.

Inbjudna Mette Svarare berättar om
utbildning av s k "brandhundar"

Även val ska ske, kolla med valberedningen nedan vilka poster
som ev blir lediga och ska fyllas - och ge dom bra förslag.
Kanske du själv vill vara den person de söker?

Sammankallande
Margareta Dahl
margareta.41@gmail.com
Tel 070-3398934
Christina Stockenström
cvs@bredband.net
Tel 073-3500165
Kent Mihlberg kentsussie@gmail.com
Tel 076-4280497
Bland annat händer nedan under våren 2019:

Inofficiell utställning 9 mars
i Hundhallen, Valla
För mer info klicka här >>

Kurs i viltspår
startar i Strängnästrakten,
så fort snön försvunnit.
Utbilda din labbe till
eftersökshund - roligt även
för dig som får härlig motion.


Anmäl dig redan nu till
Ann-Katrine, 070-530 50 73
Kursen är populär och kan bli fulltecknad snabbt!
 
Apportera för livet
Lång tid kvar men vi har lovat hjälpa till med tävlingen, som arrangeras på Åleby Gård, Stallarholmen, den 1-2 juni.

Roligt att jobba med, spännande att deltaga på och intressant att titta på - här finns något för alla att ställa upp på.
 
December 2018. Region Sörmlands webbsida ligger tills vidare på Labradorklubbens domän och administreras av LRKs webbadmin.