Protokollsarkiv

Kopior på protokoll före 2011, kan rekvireras från Kansliet mot en mindre administrationskostnad.

Att kunna studera äldre protokoll är en förutsättning för fr a nytillkomna styrelsepersoner, revisorer och andra medlemmar, för att få förståelse för vad som sker i klubben och varför. Eller bara för att få reda på när olika beslut togs och hur beslutsgången var. Protokollen ingår även i klubbens historia. Delar av olika beslut går även att finna under klubbens 30-årshistoria, vilket då fr a rör alla de motioner som bifallits under alla år fram till 2007.

 
     
2016
2015
2014
8 21 november
7 8-9 oktober
6 21 augusti
5 19 juni
4 10 april
3 20 mars konst
Labradorfullmäktige
2 3 mars
1 23-24 januari
 
11 8 december
10 24-25 oktober
9 16 september
8 23 juli (x-möte)
7 8 juli
6 9 maj
5 16 april
4 29 mars konst
Labradorfullm
3 3 mars
2 21 jan (x-möte)
1 17-18 januari
 
8 25 november
7 10-11 oktober
6 7 september
5 9 juli
4 10 maj
3 30 mars konst
Labradorfullm
2 4 mars
1 24-25 januari
 
             
  2013   2012     2011
1 19-20 jan 1 14-15 jan   1 4 jan
2 2 febr 2 20 jan   2 15-16 jan
3 5 mars   3 5 febr   3 19 febr
Labradorfullm 4 25 febr   4 7 mars
4 24 mars konst   Labradorfullm   Labradorfullm
5 27 mars   5 23 mars konst   5 27 mars konst
6 10 april 6 5-6 maj   6 3 april
7 5 maj   7 22 juli   7 15 maj
8 22 juli   8 22-23 sept   8 26 maj
9 28-29 sept   9 21 okt   9 21 juni
10 19 okt   10 17 dec   10 23-24 juli
11 20 dec         11 23 aug
            12 24-25 sept
            13 12 nov
            14 15 dec