<
Styrelsens utseende 2017
Ordförande
Katarina Ramberg
Gunnarp 131, 243 72 Tjörnarp
0451-622 80, 070-755 74 27

ordforande@labradorklubben.se
Vice ordförande, kassör
Bo Norling
Nolhagag. 3 441 34 Alingsås
0708-775 337, 0322-639881 kassor@labradorklubben.se
Ledamot, sekreterare
Monica Damell Modin
Vansö Söderårby 3,
645 92 Strängnäs
0152-223 46, 070-712 47 14 sekr@labradorklubben.se
Ledamot, avel
Lena Karlsson
Rödmossa 319, 744 93 Runhällen 073-618 87 94, 0224-912 63 avel.ansv@labradorklubben.se

Ledamot, utställning
Eva Zetterdahl
Runda Vägen 7, 167 51 Bromma
070-373 19 28, 08-704 96 77 utst.ansv@labradorklubben.se
Ledamot, jakt, FB-R
Anders Hallgren
Marnavägen 252, 862 96 Njurunda 070- 663 06 36
jakt.ansv@labradorklubben.se
Ledamot, mentalitetsfrågor
Susanne Ekstedt
Säbygatan 7, 753 23 Uppsala
0722-39 69 44
mentalitet.ansv@labradorklubben.se
Suppleant 1, utbildning
Jane Geismar
Händene, Solbacken, 532 96 Skara
070-244 09 59

utb.ansv@labradorklubben.se
Suppleant 2, inform, regionkontakt
Camilla Kretz
Kronåsv. 108, 7
56 51 Uppsala
070-213 12 94
info.ansv@labradorklubben.se
Övriga medarbetare
Adjungerade till styrelsen
Kansli
Solveig Gyring
Sennebyvägen 131, 764 92 Väddö
0176-546 13, 0709-757 030
kansli@labradorklubben.se
Medlemshantering
Margot Engström
Lunne 238, 891 96 Arnäsvall
0660-37 55 06, 070-152 29 76
medl.reg@labradorklubben.se
Föreningstekniska frågor
Lars Ramberg
Gunnarp 131, 243 72 Tjörnarp
0451- 622 80, 0705-127 031
lars.ramberg@telia.com
Styrelsens medarbetare
Tidningsredaktör Labradoren
Jessica Björling Brännlund
labradoren@labradorklubben.se
Webbadministratör, hemsidan
Marita Björling
0611-411 01
marita@webban.se
 
Utöver styrelsen är följande personer förtroendevalda:
Revisorer
Revisor
Agneta Olofsson
Kastellgatan 26, 871 33 Härnösand
0611-221 85
ao@genea.se
Revisor
Lars Lindgren
Holmby 1206, 240 32 Flyinge
0733-483 174
le-cops@telia.com
Revisorssuppleant
Jan Garp
Hallavägen 15 ,428 37 Kållered,
070-776 73 67
Revisorssuppleant
Barbro Schmidt
Hallebyväge
n 3, 509 18 Mantorp
0142-218 14, 070-813 08 71
Valberedning till LF 2018
Valberedningens sammankallande
Dan Ericsson
Härkeberga Ekeby, 745 96 Enköping 0171-41 41 25, 070-556 39 20 dan@raglan.se
Ellinor Månsson
Blåbärsv 7, 286 36 Örkelljunga
070-6907161, 0435-54517 ellinor.kristoffer@telia.com
Bitte Sjöblom
Naddö, 592 91 Vadstena
0708- 36 35 32 bittesjoblom@gmail.com
 
Styrelsen 2017:
Övre raden: Monica Damell Modin, Lena Karlsson,
Camilla Kretz, Bo Norling, Jane Geismar,
Anders Hallgren. Närmast kameran: Eva Zetterdahl, Katarina Ramberg och Susanne Ekstedt.


 
Adjungerade till styrelsen:
Margot Engström, medlemshanteringen
och Solveig "Sollan" Gyring, kansliet

Styrelsens protokoll 2018
Stadgar, arkiv mm
     
1 20-21 januari
2017
7 19 november
6 23-24 september
5 1-2 juli
4 29 april
3 26 mars konst
  Labradorfullmäktige
2 4 mars
1 14-15 januari
Arkiv protokoll
LRKs stadgar
Regionsstadgar
LRKs grafiska profil
SKKs Grundregler
De äldre protokollen, fr o m 2016, är arkiverade, se ovan t h.