<
Styrelsens utseende 2018
Ordförande
Morgan Thorell
Lilla Älmås, 562 91 Månsarp Tel
070-885 46 50

ordforande@labradorklubben.se
Vice ordförande, kassör
Bo Norling
Nolhagag. 3 441 34 Alingsås
0708-775 337, 0322-639881
kassor@labradorklubben.se

Ledamot, sekreterare
Margareta Dahl

Sickelsjö 259,
732 91 Arboga
0589-51028, 070-3398934

sekr@labradorklubben.se

Ledamot, avel
Lena Karlsson
Rödmossa 319, 744 93 Runhällen
073-618 87 94, 0224-912 63
avel.ansv@labradorklubben.se

Ledamot, utställning
Eva Zetterdahl
Runda Vägen 7, 167 51 Bromma
070-373 19 28, 08-704 96 77
utst.ansv@labradorklubben.se

Ledamot, jakt
Anna Londré
Navesta 56, 755 91 Uppsala Tel
070-2888072,

jakt.ansv@labradorklubben.se

Ledamot, information, regionkontakt
Camilla Kretz
Kronåsv. 108, 756 51 Uppsala
070-213 12 94

info.ansv@labradorklubben.se
Suppleant 1, utbildning
Ulla-Britt Östman
Klyftamon, Svartåne-Dråg,
540 16 Timmersdala.
070-2009659

utb.ansv@labradorklubben.se

Suppeant 2, mentalitetsfrågor
Ingegerd Wikström
Odlingsvägen 5, 170 77 Solna
070-7702535,
mentalitet.ansv@labradorklubben.se

Övriga medarbetare
Adjungerade till styrelsen
Kansli
Solveig Gyring
Sennebyvägen 131, 764 92 Väddö
0176-546 13

kansli@labradorklubben.se
Medlemshantering, adressändring
Margot Engström
Lunne 238, 891 96 Arnäsvall
0660-37 55 06, 070-152 29 76

medl.reg@labradorklubben.se

Föreningsteknik
Lars Ramberg,
Gunnarp 131, 243 72 Tjörnarp
0451-62280, 0705-127031,
lars.ramberg@telia.com
Styrelsens medarbetare
Tidningsredaktör Labradoren
Jessica Björling Brännlund

labradoren@labradorklubben.se
Webbadministratör, hemsidan
Marita Björling
0611-411 01

marita@webban.se
 
Utöver styrelsen är följande personer förtroendevalda:
Revisorer
Revisor
Agneta Olofsson
Kastellgatan 26, 871 33 Härnösand
0611-221 85

ao@genea.se
Revisor
Lars Lindgren

Holmby 1206, 240 32 Flyinge
0733-483 174

le-cops@telia.com
Revisorssuppleant
Jan Garp

Hallavägen 15 ,428 37 Kållered,

070-776 73 67
Revisorssuppleant
Barbro Schmidt
Hallebyvägen 3, 509 18 Mantorp
0142-218 14, 070-813 08 71
Valberedning till LF 2019
Valberedningens sammankallande
Monica Damell Modin
0152-223 46, 070-712 47 14

md.modin@telia.com
Ellinor Månsson
070-6907161, 0435-54517
ellinor.kristoffer@telia.com
Marita Björling
0611-411 01

marita@webban.se
 
Styrelsen 2018:
I förgrunden:
ordförande Morgan Thorell och vice ordf Bo Norling.
Bakom från vänster:
Eva Zetterdahl, Margareta Dahl, Lena Karlsson,
Ingegerd Wikström, Ulla-Britt Östman,
Camilla Kretz och Anna Londré.

 
Adjungerade till styrelsen:
Margot Engström, medlemshanteringen
och Solveig "Sollan" Gyring, kansliet

Styrelsens protokoll 2018
Stadgar, arkiv mm
7 10-11 november
6 16 september
5 10 juni
4 28-29 april
3 25 mars konst
  Labradorfullmäktige
2 24 februari
1 20-21 januari
2017
7 19 november
6 23-24 september
5 1-2 juli
4 29 april
3 26 mars konst
  Labradorfullmäktige
2 4 mars
1 14-15 januari
   
Arkiv protokoll
LRKs stadgar
Regionsstadgar
LRKs grafiska profil
SKKs Grundregler
   
 
De äldre protokollen, fr o m 2016, är arkiverade, se ovan t h.