FB-R
Funktionsbeskrivning Retriever
 

Beskrivningen omfattar enbart retrieverraser och hunden skall vara minst 12 månader gammal, för att kunna deltaga.

Testledare och beskrivare
För att kunna erbjuda FB-R runt om i landet behövs utbildade testledare och beskrivare, men även funktionärer, vilket fr a handlar om "kastare".
Är du intresserad och har tillräckliga förkunskaper,
så kontakta LRKs jaktansvarige.
Nedan finns viktiga länkar för att kunna läsa mer.
Läs artikel om vad FB-R är  
Regelverk FB-R  
Anvisningar, hur går det till?  
Så här ser protokollet ut  
Beskrivningsnyckel (hur läser jag protokollet?)  
 
För uppfödare o hanhundsägare:
Hur anordnar jag en beskrivning?
För rasklubbar (och avdelningar):
Utbildningar inom FB-R:
SSRKs sida om utbildningar inom FB-R
Utbildningsplan funktionär/kastare
Utbildningsplan testledare

 

Aktuella beskrivningar t o m dec 2017  
Auk.t beskrivare o testledare i landet  
SSRKs kommitté för Funktion o Mentalitet  
Resultat för beskrivna hundar  
Skrivelse från SSRK FB-R, febr 2016  
FB-R på Facebook  
Till SSRKs sida för att läsa mer  
 
Klicka på loggan till höger:
Då kan du läsa SSRKs framtagna broschyr om FB-R och även dra
ut den på din skrivare och ge dina valpköpare, kursdeltagare och vänner.

Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R, inom SSRK, har tillkommit på uppdrag av SSRKs retrieverrasklubbar, som vill ha ett instrument för att synliggöra anlagen hos de hundar som inte hamnar på jaktprov.
Beskrivningen är officiell, d v s registreras i SKKs Avelsdata fr o m januari 2014 under en prövotid av 2 år, till och med 2015. Därefter får en utvärdering visa vad resultatet har blivit och förhoppningsvis fortsätter projektet att ha en officiell status in i framtiden.

Inga prisvalörer, ingen meritering
Genomgången FB-R är ingen merit för hunden utan en ren beskrivning av hundens funktionella egenskaper, till ledning för avelsarbetet men också för att hundägaren ska kunna se och förstå sin hunds reaktioner i olika situationer. Vill du ha en kvalitetsbedömning av din hund, är det SSRKs B-prov som gäller.

Däremot kan man nog påstå att det är en merit på listan hos de uppfödare som låter beskriva sina kullar och därmed öppet redovisar resultaten. Eftersom alla hundars beskrivningsresultat registreras hos SKK, är det också offentliga protokoll, se menyn till vänster.

Träna inte hunden före beskrivningen.
Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment.

 
Avgiften för en hund att genomgå FB-R
är max 400 kr/hund.