På denna sida samlar vi det mesta som har med olika utmärkelser att göra.

Hedermedlemskap och Förtjänstecken är utmärkelser till förtjänta medlemmar men det finns även en utmärkelse som går till hundar ...

Labradorklubben instiftade 2004 en utmärkelse, Årets Labrador, i form av ett hedersdiplom för att uppmuntra ägare av labrador retriever att meritera sin hund både på retrieverjaktprov och utställning. 2016 i augusti, tog styrelsen beslutet att lägga ner projektet då alltför få sökte inteckning i priset.
Klicka här för att läsa mer >>
 
 
Årets Labrador 2003-2015
2015 Wallwein's Quite Easy
2014 Wallwein's Porcupine Ridge
2013 SUCh Lorca's In Your Wildest Dream
2012 SEU(U)Ch Trendmaker's Hard To Beat
2011 Wallwein's Hacienda Araucano
2010 Wallwein's Gibbstone Valley
2009 Cassatas Perfect Paloma
2008 Ingen sökande
2007 Wallwein's African Sky
2006 Cassatas Irresistible Ilona
2005 Tidernas Tio Pepe
2004 Cassatas Irresistible Ilona
2003 Cassatas Fantom Ferdinand
Monter vid Stockholm Hundmässa
Överst klubbens monter vid Stockholm Hundmässa 2014. 2002 och 2006, erhöll vår monter SKKs hedersomnämnande.

 

Kriterier
Genom långvarit arbete på central nivå alternativt långvarit arbete för klubben centralt, aktivt bidragit genom visioner och kreativitet till att utveckla klubbens verksamhet.
Genom att aktivt arbeta för helheten utan att se till egenintresse eller särintresse.
Genom att i demokratisk anda arbeta för hela medlemskåren.

Enligt styrelsebeslut, år 2006, § 279.

Labradorfullmäktige beslutar om hedersmedlemskap.

Kung Carl XVI Gustaf
Hedersmedlemsskap i gåva vid sin 50-årsdag 30/4 1996, efter tillstånd från hovet.


Pian Bates
Brit-Marie "Bat" Bruhlin
Gunilla Andersson
Lili Lagerqvist
Lars Ramberg
Inga Fredriksson
Gerd Larsson
Majvor Näsman
Karin Svensson Nygren
Ing-Marie Hagelin
Inge E-son Thor
Marita Björling
Jörgen Norrblom
Lennart Garmer
Margot Engström
Kristina Berghänel
Lars Lillnor
Katarina Ramberg 2018
Vår tidning Labradoren
erhöll hederspris vid Hundsports tidningstävling 2001. Redaktör var Camilla Kretz.
 
Kriterier
Under lång tid förtjänstfullt arbetat för klubben på central eller lokal nivå. Under lång tid förtjänstfullt arbetat för rasens utveckling.
Regionerna eller enskilda medlemmar lämnar förslag till huvudstyrelsen, som även själva kan lämna förslag.

Huvudstyrelsen beslutar om förtjänsttecken.

Inga Fredriksson
Gerd Larsson
Kristina Areskough
Kristina Berghänel
Kajsa Söderberg
Marita Björling
Lars Ramberg
Inger Boström
Anitha Gräns
Mona Iletorp
Göran Johansson
Ulla Karlsson
Inger Lindgren
Jörgen Norrblom
Bitte Sjöblom
Peter Söderberg
Ann-Katrine Björnstjerna
Margot Engström
Solveig Gyring
Inga-Britt Heijbel
Monica Jarl Winnberg
Margith Johansson
Ulrika Nettermark
Inga-Lill Thörnberg
Inger Fransson
Lars Lönnberg
Margaretha Dahl
Eva Löfqvist
Jan-Erik Ek
Susanne Rehlin
Thomas Persson
Katarina Ramberg
Annelie Ling Nilsson
Margaretha Larsson
Camilla Kretz
Lennart Eriksson
Hans Larsson