Valberedningen

Monica Damell Modin
0152-223 46, 070-712 47 14
md.modin@telia.com

Ellinore Månsson
0435-545 17, 070-690 71 61
ellinor.kristoffer@telia.com
Marita Björling
0611-411 01, 070-516 71 01
marita@webban.se
Inför Labradorfullmäktige 31 mars 2019
Valberedningen tar tacksamt emot förslag, tips och frågor inför sitt arbete att finna nya förtroendevalda - eller att behålla de vi har idag för omval. Vi har ålagt oss tystnadsplikt och berättar inte utanför vår lilla grupp, vilka som kontaktar oss och vilka ev förslag och synpunkter som framförs. Vi kommer att titta på vilka kvalifikationer som behövs och om föreslagna kommer att kunna fylla de vakanser som ev kan uppstå.

Hjälp valberedningen med förslag!
Labradorklubbens huvudstadga
Regionsstadga
Protokoll LF 2018
Så här ser mandatperioderna ut idag, de blåmarkerade har pågående mandat.
Ordförande Morgan Thorell Mandat till 2019
Vice ordförande Bo Norling Mandat till 2019
Ledamot Lena Karlsson Mandat till 2019
Ledamot Margareta Dahl Mandat till 2019
Ledamot Anna Londré Mandat till 2020
Ledamot Eva Zetterdahl Mandat till 2020
Ledamot Camilla Kretz Mandat till 2020
Suppleant 1 Ulla-Britt Östman Mandat till 2019
Suppleant 2 Ingegerd Wikström Mandat till 2019
Revisor Agneta Olofsson Mandat till 2019
Revisor Lars Lindgren Mandat till 2019
Rev.suppleant Barbro Schmidt Mandat till 2019
Rev.suppleant Jan Garp Mandat till 2019
Presidium:
Mötesordförande
Vice mötesordförande
Mötessekreterare Utses av styrelsen
Valberedningens ordf Monica Damell Modin Mandat till 2019
Valberedare Ellinore Månsson På mandat till 2019
Valberedare Marita Björling   Mandat till 2020
       

Sidan utlagd 3 augusti 2018
Följ uppdateringarna på denna sida, de kommer även att kungöras genom info på ordinarie uppdateringssida.

Senare kommer valberedningens förslag att presenteras här. Man kan föreslå egna namn på fullmäktigemötet, men låt först valberedningen få avgöra om vi kan ta in förslagen på vår nomineringslista.

Sidan sköts av ordinarie webba
som även ingår i valberedningen.