Valberedningen

Monica Damell Modin
0152-223 46, 070-712 47 14
md.modin@telia.com

Ellinore Månsson
0435-545 17, 070-690 71 61
ellinor.kristoffer@telia.com
Marita Björling
0611-411 01, 070-516 71 01
marita@webban.se
Denna sida uppdaterad 27 november 2018

Inför Labradorfullmäktige 31 mars 2019

Valberedningen söker en ny ordförande

Har du förslag på lämplig person som kan tänkas vara intresserad av att leda vår klubb, så hör av dig till någon i valberedningen - kontaktadresser til höger.

Labradorklubbens huvudstadga
Regionsstadga
Protokoll LF 2018
Svar på valberedningens fråga om intresse att bli omvald
Ordförande Morgan Thorell Nej Mandat till 2019
Vice ordförande Bo Norling Ja Mandat till 2019
Ledamot Lena Karlsson Ja Mandat till 2019
Ledamot Margareta Dahl Ja Mandat till 2019
Ledamot Anna Londré - Mandat till 2020
Ledamot Eva Zetterdahl - Mandat till 2020
Ledamot Camilla Kretz - Mandat till 2020
 
Suppleant 1 Ulla-Britt Östman Ja Mandat till 2019
Suppleant 2 Ingegerd Wikström Ja Mandat till 2019
Revisor Agneta Olofsson - Mandat till 2019
Revisor Lars Lindgren - Mandat till 2019
Rev.suppleant Barbro Schmidt - Mandat till 2019
Rev.suppleant Jan Garp - Mandat till 2019
Presidium:
Mötesordförande
Vice mötesordförande
Mötessekreterare Utses av styrelsen
Valberedningens ordf Monica Damell Modin Mandat till 2019
Valberedare Ellinore Månsson På mandat till 2019
Valberedare Marita Björling   Mandat till 2020
       

Sidan utlagd 3 augusti 2018
Följ uppdateringarna på denna sida, de kommer även att kungöras genom info på ordinarie uppdateringssida.

Senare kommer valberedningens förslag att presenteras här. Man kan föreslå egna namn på fullmäktigemötet, men låt först valberedningen få avgöra om vi kan ta in förslagen på vår nomineringslista.

Sidan sköts av ordinarie webba
som även ingår i valberedningen.