Valberedningens nomineringlista
inför Labradorfullmäktige 2018

TILLBAKA >>

Uppdaterat 19/3 -18

Valberedningens sammankallande
Dan Ericsson

0171-414125, 070-5563920
dan@raglan.se

Ellinor Månsson
070-6907161, 0435-54517
ellinor.kristoffer@telia.com

Bitte Sjöblom
0708-363532
bittesjoblom@gmail.com

 

 

Roll
Namn
Val
Mandat till
Ordförande Morgan Thorell Nyval 2019
Ledamot Margareta Dahl Fyllnadsval 2019
Ledamot Eva Zetterdahl Omval 2020
Ledamot Camilla Kretz Nyval 2020
Ledamot Anna Londré Nyval 2020
Vice ordförande Bo Norling Kvarstår 2019
Ledamot Lena Karlsson Kvarstår 2019
     
Suppleant Ulla-Britt Östman Nyval 2019
Suppleant Ingegerd Wikström Nyval 2019
     
Revisor Agneta Olofsson Omval 2019
Revisor Lars Lindgren Omval 2019
Rev suppleant Jan Garp Omval 2019
Rev suppleant Barbro Schmidt Omval 2019
     
Mötesordförande Lars Ramberg  
Vice mötesordf Jahn Stääv  
Mötessekreterare utses av styrelsen  
     
En förberedande valberedning utses på fullmäktigemötet, med uppgift att finna lämpliga personer som kan väljas till den viktiga valberedningen.
Valberedning:      
Sammankallande     2019
Ledamot Ellinor Månsson Kvarstår 2019
Ledamot     2020

Nu finns en ordförande
- Morgan Thorell
.

Morgan har tidigare under flera år varit ordförande för SSRK Småland.

Valberedningen har även hittat vice mötesordförande
- Jahn Stääv.