Valpkullarna är sorterade efter län, från norr till söder.
Kullar vars båda föräldrar har meriter från både jaktprov och utställning, är markerade
med grön bakgrund.

Jaktavlad labrador baserar sig enbart på valpkullens stamtavla, ej meriter. Stamtavlan ska baseras på s.k. field trial-linjer och vara jaktavlad i tre led bakåt.

KONTAKTPERSON: Labradorklubbens kansli, Solveig Gyring

Sidan uppdaterad 2019-01-12

1. NORRBOTTEN
2. VÄSTERBOTTEN
3. VÄSTERNORRLAND
4. JÄMTLAND
5. GÄVLEBORG
6. DALARNA
7. VÄRMLAND
8. ÖREBRO
9. VÄSTMANLAND
10. UPPSALA
11. STOCKHOLM
12. SÖDERMANLAND
13. ÖSTERGÖTLAND
14. JÖNKÖPING
15. VÄSTRA GÖTALAND
16. HALLAND

17. KRONOBERG

18. KALMAR
19. GOTLAND
20. BLEKINGE
21. SKÅNE


NORRBOTTEN

BRIGGLE'S Ingrid Millala
Träskvägen 36
97495 Luleå
070-510 88 60
070-582 01 95
ingrid@briggles.se

HEMSIDA

E-POST

FAR:
FI35329/15
Mallorn's Rocket Science
UTSTÄLLNING: Cert
JAKTPROV:
OPTIGEN:
FÄRG: Brun
MOR:
SE32211/2015
Lillimar's What Ever It Takes
UTSTÄLLNING: CK
JAKTPROV:
OPTIGEN:
FÄRG: Brun
FÄRG:
5 bruna hanar
1 brun tik
VALPARNA FÖDDA:

2018-11-24
LEVERANS:

2019-01-19
INLAGD/UT:
2018-10-03
2019-01-20

VÄSTERBOTTEN 

VÄSTERNORRLAND

JÄMTLAND

GÄVLEBORG


DALARNA

VÄRMLAND

ÖREBRO

VÄSTMANLAND

UPPLAND

STOCKHOLM

SUPERIOSITY Zanna Bergersen
Fäbodgränd 30
17545 Järfälla
 

HEMSIDA

E-POST

FAR:
SE22179/2013
SE U(U)CH
Wallwein's Six Foot Six
UTSTÄLLNING: Se titel
JAKTPROV: 3 Ökl
OPTIGEN:
FÄRG: Brun
MOR:
SE12509/2015
Villa Orrnäsets Whitney Houston
UTSTÄLLNING: R-Cert
JAKTPROV:
OPTIGEN:
FÄRG: Brun
FÄRG:
4 bruna hanar
2 bruna tikar
VALPARNA FÖDDA:

2018-11-18
LEVERANS:

2019-01-13
INLAGD/UT:
2018-10-30
2019-01-14

DIPPER'S Solveig Gyring
Sennebyvägen 131
76492 Väddö
070-975 70 30

HEMSIDA

E-POST

FAR:
SE39122/2016
Guideline's Cable News
UTSTÄLLNING: Excellent
JAKTPROV:
OPTIGEN:
FÄRG: Svart
MOR:
SE39216/2015
Dipper's It's A Wonderful World
UTSTÄLLNING: Excellent
JAKTPROV:
OPTIGEN:
FÄRG: Svart
FÄRG:
5 svarta hanar
VALPARNA VÄNTAS:

2018-11-25

LEVERANS:

2019-01-20

INLAGD/UT:
2018-11-07
2019-01-21

SÖDERMANLAND

ÖSTERGÖTLAND

KULLAHOLM'S Marie Danielsson
Karlsby, Karlsberg 194
59196 Motala
070-635 63 33

HEMSIDA

E-POST

FAR:
SE11193/2018
Silversnipe Vectra
UTSTÄLLNING:
JAKTPROV: 1 nkl
OPTIGEN:
FÄRG: Gul
MOR:
SE16511/2014
Kullaholms Sunni
UTSTÄLLNING:
JAKTPROV: 1 nkl
OPTIGEN: Hereditärt fri
FÄRG: Gul
FÄRG:
4 gula hanar
2 gula tikar
VALPARNA FÖDDA:

2018-12-04
LEVERANS:

2019-01-30
INLAGD/UT:
2018-12-17
2019-01-31

JÖNKÖPING

RONDEUS Ulla Erdeberg
Parallellgatan 5
57472 Landsbro
070-534 57 83

HEMSIDA

E-POST

FAR:
SE55672/2011
Dark Water's Heartland Dolcetto
UTSTÄLLNING: Exdellent
JAKTPROV:
OPTIGEN:
FÄRG: Brun
MOR:
SE44278/2015
RLD A RLD F RLD N
Rondeus Sensationa lSally
UTSTÄLLNING: Excellent
JAKTPROV:
OPTIGEN: Hereditärt fri
FÄRG: Svart
FÄRG:
1 svart hane
1 brun hane
1 svart tik
2 bruna tikar
VALPARNA FÖDDA:

2018-12-02
LEVERANS:

2019-01-27
INLAGD/UT:
2018-12-06
2019-01-28

VÄSTRA GÖTALAND

HALLAND

KRONOBERG

KALMAR

GOTLAND

BLEKINGE

SKÅNE


 

 

 

 
 

Till dig som söker valp

Ras & valpinformation

Solveig Gyring
0176-54613
kansli@labradorklubben.se

Kristina Berghänel
0730-393518
kristina.berghanel@telia.comLRKs avelsrekommendationer

Båda föräldradjuren skall vara höftleds- och armbågsröntgade utan anmärkning.

Båda föräldradjuren skall vara ögonlysta senast två år före parningen och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar (med vissa undantag i enlighet med LRKs ögonrekommendationer).

Båda föräldradjuren skall vara meriterade med minst:

Excellent (1a pris) på officiell utställning eller

1a pris på officiellt jaktprov oavsett klass eller

Very good (2a pris) på officiell utställning samt 2a pris på officiellt jaktprov.

För valpköpare

För att du, som presumtiv valpköpare, ska veta lite om de kullar som klubben hänvisar till, lämnas här några viktiga upplysningar.

Labradorklubben kontrollerar endast att vissa krav uppfylls gällande aktuell valpkull.

Klubben ansvarar inte för garantier, specialvillkor samt innehåll som återfinns på uppfödarens hemsida.

Valpen ska levereras tidigast vid åtta veckors ålder, vara veterinärbesiktigad senast sju dagar före leverans samt vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK).

Registreringsbevis och besiktningsprotokoll ska medfölja valpen vid leveransen.

SKKs köpeavtal ska vara upprättat och undertecknat av båda parter. Matlista och skötselråd ska medfölja valpen.

Blir du fodervärd åt en valp eller vuxen hund, är det viktigt att detta skriftligt regleras på SKKs fodervärdsavtal.

Vad innebär det att vara fodervärd?

Föräldrarna till valpen ska vara friska och uppfylla vissa hälsokrav.

Föräldrarna ska också ha meriter från officiell utställning och/eller jaktprov.

Valphänvisningsannons ligger inne tills valparna är åtta veckor.

Meddela kansliet antal valpar, födelsedatum, leveransdatum, kön och färg senast en vecka efter nedkomst, annars tas kullen bort från förmedlingen.

Därefter måste du begära förlängd hänvisning per fyra veckor framåt. När valparna blivit sex månader får de inte längre finnas på valphänvisningen och kan då flyttas över, efter anmälan om detta och efter givna regler, till Omplacering.

Under 2018 kommer alla uppfödare som bjuder sina valpköpare på medlemskap att få gratis länkning till sina hemsidor. Om du betalt länkavgiften efter den 1/1 2018 kommer denna att återbetalas inom kort.

 

LÄNK TILL:

Blankett valphänvisning

SKK avelsdata

SKK hunddata

Uppfödarlista