Gutelabben

REGION GUTELABBEN

Labradorklubbens region på Gotland

Styrelse 2019

Ordförande
Lennart Eriksson
Tel 0702-61 30 75
lennart.venge@live.se

Vice ordf, kassör
Claes Amlinger
Tel 0706-25 09 073
amlinger@telia.com

Sekreterare
Ingvor Eriksson
Tel 0707-86 72 26
ingvor.venge@live.se

Ledamot
Åsa Olofsson
Tel 0770-43 16 35
crisa66@gmail.com

Ledamot
Anne-Marie Schönberg
Tel 0732-09 86 29
ami_stanley@hotmail.com


Bankgiro 385-2167

Gutelabben har påbörjat arbetet med en helt ny hemsida och i väntan på publicering av den, finns denna sida så länge.

Årsmöte fredagen den 21 februari, kl 14.00 i Visby.

För mer info (om lokal samt vilka som ingår i valberedningen) kontakta ordförande på adress lennart.venge@live.se

Uppfödarträffar i landet våren 2020

På fyra orter - Hässleholm, Jönköping, Västerås och Umeå.

Gratis deltagande. Läs mer här >>

Denna sida är Gutelabbens officiella hemsida tills vidare. Gutelabbens gamla sida, golabben, finns inte längre.

Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer