Region Sormland

REGION SÖRMLAND

Styrelse 2021


Ordförande 

Ann-Katrine Björnstjerna 

070-530 50 73

annkbjor@gmail.com 


Vice ordförande

Ulf Melin

070-626 68 42

umelin039@gmail.com 


Sekreterare

Liĺlemor Bohlin-Johansson 

0708-14 51 04

lillemor@energiflode.se 


Kassör
Utställningsansvarig

Lena Asklöf West

0708-46 54 64

lena.ask.west@gmail.com 


Jaktansvarig

Marianne Tsagalas

073 143 29 39

tsagalas@hotmail.com


Ledamot

Mari Tjulin

070-633 19 40

mari.tjulin@eskilstuna.se


Ledamot

Vakant


Suppleant 1

Christina von Stockenström

0733-50 01 65

cvs@bredband.net


Suppleant 2

Margareta Palmstierna 

070-949 50 50

palmstierna.margareta@telia.com


LRK Sörmlands plusgiro

490 65 09-7

Förstasidan             Resultatsida>>

Resultat från utställningar och prov finns på Resultatsidan.

Vad  händer 2021?

Viltspårskurs våren 2021

Labr.klubben Sörmland inbjuder sina medlemmar till en viltspårskurs i Strängnästrakten, vägbeskrivning fås vid anmälan.

Kursen blir 5 lördagar fr o m den 17 april till en kostnad av
1 000 kronor.

Tänk på att snarast anmäla då vi endast tar emot sex (6) deltagare p g a pandemin.

Anmälan till Ann-Katrine Björnstjerna annkbjor@gmail.com eller adress Hässelängen 1, 649 91 Sparreholm

Klubbens postgiro för inbetalningar är 4906509-7. 

Funktionärsinventering 2021

För att veta vilken kompetens och kunskap som finns i vår region, behöver vi göra en inventering .

Ni som har någon utbildning  gällande våra hundar tex instruktör i lydnad, nosework etc så skulle vi i styrelsen gärna  vilja veta om detta.

Ni kan maila till till mig Ann-Katrine Björnstjerna,  mail annkbjor@gmail.com

Är det så att någon som är intresserad av att utbilda sig till antingen instruktör eller provledare, så meddela oss i styrelsen

Inställt Årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att inte ha något årsmöte 2021, eftersom vi inte kan genomföra det på ett sedvanligt sätt genom fysiskt möte. Eftersom styrelsen är beredd att stanna kvar på sina poster ytterligare ett år, så kan vi ro skutan i land utan större problem, hoppas vi.

Vid ev frågor så kontakta ordförande Ann-Katrine.

Apporteringsträning på fredagar 2021

Vi välkomnar våra medlemmar till apporteringsträningar på fredagar mellan kl 10 och ca 12.

Vi, dvs Fredagslabbarna, tar emot nya och gamla deltagare för träning med era hundar.

Platserna kommer att skifta men i de flesta fall håller vi till runt
Flen-Strängnästrakten.

Om intresse finns så hör av Dig till 

Ann-Katrine Björnstjerna 070-530 50 73, annkbjor@gmail.com
så får Du höra och veta var vi finns just den fredagen då Du vill komma

Kostnad 100:- per termin