Region Sormland

Styrelse 2021


Ordförande 

Ann-Katrine Björnstjerna 

070-530 50 73

annkbjor@gmail.com 


Vice ordförande

Ulf Melin

070-626 68 42

umelin039@gmail.com 


Sekreterare

Lillemor Bohlin-Johansson 

0708-14 51 04

lillemor@energiflode.se 


Kassör
Utställningsansvarig

Lena Asklöf West

0708-46 54 64

lena.ask.west@gmail.com 


Jaktansvarig

Marianne Tsagalas

073 143 29 39

tsagalas@hotmail.com


Ledamot

Mari Tjulin

070-633 19 40

mari.tjulin@eskilstuna.se


Ledamot

Vakant


Suppleant 1

Christina von Stockenström

0733-50 01 65

cvs@bredband.net


Suppleant 2

Margareta Palmstierna 

070-949 50 50

palmstierna.margareta@telia.com


LRK Sörmlands plusgiro

490 65 09-7

Vad  händer 2021?

Apporteringsträning på fredagar 2021

Vi välkomnar våra medlemmar till apporteringsträningar på fredagar mellan kl 10 och ca 12.

Vi, dvs Fredagslabbarna, tar emot nya och gamla deltagare för träning med era hundar.

Platserna kommer att skifta men i de flesta fall håller vi till runt
Flen-Strängnästrakten.

Om intresse finns så hör av Dig till 

Ann-Katrine Björnstjerna 070-530 50 73, annkbjor@gmail.com
så får Du höra och veta var vi finns just den fredagen då Du vill komma

Kostnad 100:- per termin

Funktionärsinventering 2021

För att veta vilken kompetens och kunskap som finns i vår region, behöver vi göra en inventering .

Ni som har någon utbildning  gällande våra hundar tex instruktör i lydnad, nosework etc så skulle vi i styrelsen gärna  vilja veta om detta.

Ni kan maila till till mig Ann-Katrine Björnstjerna,  mail annkbjor@gmail.com

Är det så att någon som är intresserad av att utbilda sig till antingen instruktör eller provledare, så meddela oss i styrelsen

Se härliga foton från höstens apporteringsträning. Troligtvis fortsätter vi till våren med nya träffar. Till sidan Apporteringsträning 2021 >>

REGION SÖRMLAND