valberedning

Valberedningens sida inför fullmäktige 2021
Uppdaterad 14 november 2020

Nedan kan du se hur det ser ut gällande de förtroendevalda inför årsmötet 2021. Har du förslag så kontakta någon i valberedningen.
Kom ihåg att det är din demokratiska rättighet att lämna förslag.

Funktion

Namn

Mandat idag

Dagens roll

Ordförande

Anders Dillström

2021

Vice ordförande

Bo Norling

2021

Även kassör

Ledamot

Lena Karlsson

2021

Avel

Ledamot

Jeanette Nordgren

2021

Jakt

Ledamot

Ulrika Hellman

2022

Information

Ledamot

Eva Zetterdahl

2022

Utställning

Ledamot

Camilla Kretz

2022

Sekreterare
Suppleant  1

Ingegerd Wikström

2021

Mentalitet

Suppleant  2

Ulla-Britt Östman

2021

Utbildning
Revisor

Ninni Ericsson

2021


Revisor

Lars Lindgren

2021


Rev.suppleant

Barbro Schmidt

2021


Rev.suppleant

Jan Garp

2021

PresidiumMötesordförande


Vice mötesordf.


Mötessekreterare

Utses av styrelsen
JusterareJusterare

Nomineras av valber.


Justerare

Nomineras av valber.

ValberedningValberedare, ordf

Monica Damell Modin

2021

Valberedare

Margaretha Larsson

2021

Valberedare

Katarina Ramberg

2022

Valberedning

 

Monica Damell Modin
sammankallande

0152-223 46,

070-712 47 14

md.modin@telia.com


Margaretha Larsson

margaretha.larsson@egonet.se


Katarina Ramberg

kroppsmarken@telia.com


Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer