valberedning

Valberedningens sida inför fullmäktige 2020
Uppdaterad 2 februari 2020

Nu har valberedningen hittat sina kandidater och vårt förslag finns nedan. Styrelsen konstituerar sig men valberedningen har förståss en baktanke när vi letat folk, att söka den kompetens som passar olika områden. På så sätt underlättar vi styrelsens konstituering. Intresset ska dock sträcka sig över klubbens hela verskamhet.

Nu är alla klara, även revisorerna, så vårt uppdrag har nått hamn..

Labradorfullmäktige 2020

22 mars
Scandic Upplands Väsby

Funktion

Namn

Mandat till

Tänkt roll

Ordförande

Anders Dillström

2021 Omval

Vice ordförande

Bo Norling

2021 Kvarstår

Kassör

Ledamot

Lena Karlsson

2021 Kvarstår

Avel

Ledamot

Jeanette Nordgren

2021 Fyllnadsval

Jakt

Ledamot

Ulrika Hellman

2022 Nyval

Information

Ledamot

Eva Zetterdahl

2022 Omval

Utställning

Ledamot

Camilla Kretz

2022 Omval

Sekreterare
Suppleant

Ingegerd Wikström

2021 Omval

Mentalitet

Suppleant

Ulla-Britt Östman

2021 Omval

Utbildning
Revisor

Ninni Ericsson

2021 Nyval


Revisor

Lars Lindgren

2021 Omval


Rev.suppleant

Barbro Schmidt

2021 Omval


Rev.suppleant

Jan Garp

2021 Omval

PresidiumMötesordförande

Lars Ramberg


Vice mötesordf.

Jörgen Norrblom


Mötessekreterare

Camilla Kretz

Utsetts av styrelsen
JusterareJusterare

Utses i mars


Justerare

Utses i mars

ValberedningValberedare, ordf

Monica Damell Modin

2020

Valberedare

Margaretha Larsson

2021 Kvarstår

Valberedare

Marita Björling

2020

Valberedning

 

Monica Damell Modin
sammankallande

0152-223 46,

070-712 47 14

md.modin@telia.com


Marita Björling

marita@webban.se

 

Margaretha Larsson

margaretha.larsson@egonet.se

Valberedning föreslås
av fullmäktige.

Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer