valberedning

Valberedningens sida inför fullmäktige 2022
Uppdaterad 10 januari 2022

Nedan kan du se hur det ser ut gällande de förtroendevalda inför årsmötet 2022. Har du förslag så kontakta någon i valberedningen.
Kom ihåg att det är din demokratiska rättighet att lämna förslag.

Funktion

Namn

Mandat till

Dagens roll

Ordförande

Anders Dillström

2022

Vice ordförande

Bo Norling

2023    på mandat

Även kassör

Ledamot

Lena Karlsson

2023   på mandat

Avel

Ledamot

Jeanette Nordgren

2023   på mandat

Jakt

Ledamot

Ulrika Hellman

2022

Information

Ledamot

Eva Zetterdahl

2022

Utställning

Ledamot

Jan Garp

2022

Sekreterare
Suppleant  1

Ingegerd Wikström

2022

Mentalitet

Suppleant  2

Ulla-Britt Östman

2022

Utbildning
Revisor

Ninni Ericsson

2022


Revisor

Lars Lindgren

2022


Rev.suppleant

Barbro Schmidt

2022


Rev.suppleant

Göran Assarsson

2022

PresidiumMötesordförandeNomineras av valber

Vice mötesordf.Nomineras av valber

MötessekreterareUtses av styrelsen
JusterareJusterareNomineras av valber

JusterareNomineras av valber
ValberedningValberedare, ordf

Monica Damell Modin

2022

Valberedare

Margaretha Larsson

2023    på mandat

Valberedare

Katarina Ramberg

2022

Valberedning

 

Monica Damell Modin
sammankallande

0152-223 46,

070-712 47 14

md.modin@telia.com


Margaretha Larsson

margaretha.larsson@egonet.se


Katarina Ramberg

kroppsmarken@telia.com