lf2020

Kallelse till Labradorfullmäktige 2020

Delegater och övriga funktionärer kallas härmed till digitalt Labradorfullmäktige,
enligt SKKs anvisningar (se länk nedan).

Lördagen den 16 maj kl. 10.00

Fullmäktige genomförs genom att var och en på hemmaplan kopplar upp sig mot
en digital plattform som SKK tillhandahåller.

Alla deltagare ska ha tillgång till mobiltelefon, surfplatta eller dator.
Specifik information om hur detta tekniskt går till skickas ut till var och en någon vecka innan mötet.

Fullmäktigehandlingarna har ju tidigare skickats ut till er och det är dessa som ska
användas som underlag vid fullmäktige.

Justeringspersoner kommer att utses som vanligt, men vid behov av rösträkning görs detta
genom SKKs representant Fredrik Bruno.

Varje region utser en (1) delegat, som representerar alla röster som regionen har
(hur många framgår av fullmäktigehandlingen). Dessutom ska en ersättare för delegaten utses.

Delegaternas och ersättarnas namn och e-postadresser ska skickas till
kassor@labradorklubben.se senast den 30 april 2020.

Övriga deltagare är huvudstyrelsen, mötesordförande Lars Ramberg, en representant från vardera valberedningen och revisorerna samt SKKs representant.

Skulle e-postadressen för någon av er vara någon annan än den som använts för utskicket,
ska denna skickas till kassor@labradorklubben.se snarast.
Protokollet förs av styrelsens utsedda Camilla Kretz.

Länk till detaljerade anvisningar från SKK för genomförande av digitalt fullmäktige finns på e-postutskicket.

Varmt välkomna till ett annorlunda fullmäktige
STYRELSEN


Vid frågor:
Ordförande Anders Dillström, 076-548 88 10, 
eller
Sekreterare Camilla Kretz, 070-213 12 94

SKKs anvisningar om digitala fullmäktigemöten, hittar du här >>

Valberedningens sida hittar du här >>

Årets fullmäktigehandlingar hittar du här >>

Tyvärr kan "vanliga medlemmar" inte beredas plats att deltaga i årets Labradorfullmäktige.
Detta beroende på den extraordinära situationen och vars regler LRK inte styr över.


Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer