Kansliet

Klubbens kansli

 

Labradorklubben har den stora förmånen sedan många år tillbaka, att ha ett eget kansli som sköter en stor del av medlemskontakterna.

 

Kansliet hjälper medlemmarna tillrätta genom att svara på frågor per telefon och mail samt är styrelsen behjälplig på olika sätt. 

 

Dessutom är kansliet huvudman för

klubbens postmottagning

klubbens valphänvisning

klubbens butik

klubbens broschyrer

klubbens blankettförråd.

 

Vill du beställa något av ovan, eller anmäla din valpkull för hänvisning, är det kansliet du vänder dig till.

Kansliets telefontid

Kl 8 - 9 samt kl 16 - 18

Telefon 0176-546 13

 

Solveig Gyring

Labradorklubben

Sennebyvägen 131,

764 92 Väddö

 

kansli@labradorklubben.se

 

LRKs plusgiro 433 23 71-6

Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer