lf2020

Labradorfullmäktige 2020

Lördagen den 16 maj kl. 10.00

Fullmäktiges protokoll >>

Omedelbart justerade val >>

Röstsammanräkningar av SKK >>Lite bakgrund runt detta historiska möte i Coronas tecken
Planerat och utlyst fullmäktige, som skulle ägt rum i mars 2020,
flyttades till 16 maj samma år p g a Covid-19, och fick äga rum online.

Fullmäktige genomförs genom att var och en på hemmaplan kopplar upp sig mot
en digital plattform som SKK tillhandahåller.

Alla deltagare ska ha tillgång till mobiltelefon, surfplatta eller dator.
Specifik information om hur detta tekniskt går till skickas ut till var och en någon vecka innan mötet.

Fullmäktigehandlingarna har ju tidigare skickats ut till er och det är dessa som ska
användas som underlag vid fullmäktige.

Justeringspersoner kommer att utses som vanligt, men vid behov av rösträkning görs detta
genom SKKs representant Fredrik Bruno.

Varje region utser en (1) delegat, som representerar alla röster som regionen har
(hur många framgår av fullmäktigehandlingen). Dessutom ska en ersättare för delegaten utses.


Övriga deltagare är huvudstyrelsen, mötesordförande Lars Ramberg, en representant från vardera valberedningen och revisorerna samt SKKs representant.


Årets fullmäktigehandlingar hittar du här >>

Tyvärr kan "vanliga medlemmar" inte beredas plats att deltaga i årets Labradorfullmäktige.
Detta beroende på den extraordinära situationen och vars regler LRK inte styr över.