Aktiviteter

Aktiviteter

 

Den viktiga målparagrafen i Labradorklubbens stadga:

 

§ 1 MÅL

Labrador Retrieverklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för dessa stadgar och Svenska Spaniel och Retrieverklubbens stadgar tillvarata specifika

intressen för rasen genom:

 

- att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar

 

- att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna

 

- att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård

 

- att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet

 

- att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

Din viktiga region

Det är i klubbens regioner det mesta händer när det gäller utbildning och aktiviteter för hundägaren och hunden. Där hittar du olika kurser och där finns roliga och spännande tävlingar, föredrag, utflykter och mycket mer. Och framför allt så hittar du nya vänner som har samma intresse som du själv - labradoren.

Det blir en ny livsstil när man skaffat en labrador, bejaka den stilen och du kommer att få uppleva många fantastiska ögonblick som gör ditt hundinnehav ännu mer berikande.

Gå vidare i rullgardinsmenyn 

för att se klubbens aktiviteter inom

Utställning, Jaktprov och Utbildning

samt vad som händer inom FB-R (Funktionsbeskrivning Retriever)