Anatomi och Bedömning

Utbildning i Anatomi och Bedömning

Den här utbildningen passar alla som är intresserade av vår ras, och som vill fördjupa sig lite inom anatomi, rörelser och mentalitet.

Ett intressant och roligt tillfälle för både enskilda hundägare, uppfödare, ringsekreterare och de som kanske drömmer om att i framtiden kunna bli exteriördomare.

Utbildningspaketet ”Anatomi och bedömning med fokusering på labrador retriever”, är ett samarbete mellan Labradorklubbens huvudstyrelse och regionerna. Utbildningspaketet togs fram under 2013 och de första utbildningarna ute i regionerna, genomfördes 2014.

I Labradorklubbens målparagraf står bl.a ”…att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar”.

En av Labradorklubbens uppgifter är att till medlemmarna, genom olika utbildningar, öka kunskapen om vår ras. Vi erbjuder nu alla medlemmar med genuint intresse för vår ras, såsom nyblivna eller blivande uppfödare, vanliga labradorägare som vill fördjupa sina kunskaper om exteriör, blivande exteriördomare, och sist men inte minst en gedigen grundutbildning till klubbens förtroendevalda ute i våra regioner.

Utbildningspärmen, som finns i alla regioner beskriver tydligt hur utbildningen ska genomföras.

Utbildningsplanen innehåller bland annat:

• Handledning för genomförande av kursen

•SKKs uttbildningsmaterial för ”Grundkurs i anatomi och bedömning”

• Rasspecifikt material gällande labrador

• Powerpoint-presentation ”Labrador retriever – en av världens populäraste hundraser”

• Utvärderingsblankett

• Deltagardiplom

LRK/HS har avsatt pengar i budgeten för genomförandet av utbildningen, innebärande att huvudstyrelsen kraftigt subventionerar utbildningen.

Vid intresse kontaktar regionerna LRKs exteriöransvarige utst.ansv@labradorklubben.se för ytterligare information.