Medlemskap

Medlemskap

Som medlem i LRK tillhör du även den region där du är bosatt. Det kostar alltså inget extra att tillhöra sin region.

 

Som medlem kan du vara med och påverka vilka aktiviteter som ska anordnas lokalt.

 

Regionernas årsmöten fastställer verksamhetsplanen och där eller på andra möten som medlemmarna träffas, diskuteras viktiga frågor som rör klubben.

 

Rullande medlemskap

tillämpas, vilket innebär att om du t ex går in som medlem i september är du medlem t o m augusti året därpå.

 

Du får ett nytt inbetalningskort när ditt medlemskap närmar sig sitt slut. Detta sker atuomatiskt.

 

Uppfödare kan lösa medlemskap under första året för sina valpköpare till 50% rabatt!

Du löser medlemskap för dina valpköpare genom att ange varje persons namn, fullständiga adress samt mailadress, samtidigt som du också meddelar vem du själv är och anger ditt medlemsnummer. Kravet är dock att valpköparen inte tidigare varit medlem i Labradorklubben.

 

Som "belöning" får dessa uppfödare gratis länkning till sin hemsida och epostadress året efter att gåvomedlemskap har registrerats.

 

Meddela kansliet dessa uppgifter.

Valpköparmedlemskap, innebär att uppfödaren, till en lägre kostnad, betalar in medlemskapet för det första året för sina valpköpare. Dessa är lika fullvärdiga medlemmar som alla andra och erhåller även tidningen. Då året gått ut gäller dock fullt medlemspris.

 

Medlemsförmån från AGRIA

som ger alla medlemmar i LRK 10 % rabatt på sin hundförsäkring.

Bli medlem  - klicka här >>

Har du inte möjlighet att fylla i formuläret, så betala in din avgift på LRKs plusgiro (se till höger) och ange namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer samt mailadress.

 

För familjemedlemskap

anges ordinarie medlemsnamn och medlemsnummer.

 

När medlemsavgiften kommit LRK tillhanda registreras du som medlem och kommer att få ett välkomstkort med ditt medlemsnummer och regiontillhörighet inom några veckor.

 

Läs om GDPR - hur vi behandlar

dina personuppgifter klicka här >>

 

Meddela medlemshanterare Margot om du flyttar eller ändrar adress.

Glömmer du det så får du ju inte vår tidning Labradoren.

 

Kontakta medlemsansvarige om något blir fel, t ex att du inte får tidningen.

LRKs medlemsregistrering

handlägges av

Margot Engström

Lunne 238, 891 96 Arnäsvall

070-152 29 76

medl.reg@labradorklubben.se

 

LRKs Plusgiro 433 23 71 - 6

 

Avgifter 2022 och tills vidare:

Fullbetalande: 300 kr

Familjemedlem: 150 kr

 

Familjemedlemskap innebär att ytterligare person/er i samma hushåll (samma adress) kan lösa medlemsskap till en lägre penning än vad fullbetalande gör.

Familjemedlem har samma rättigheter och möjligheter som fullbetalande har, men får ingen egen tidning.

 

För uppfödare:

Valpköparmedlemskap: 150 kr

(kan endast betalas av uppfödare samt att valpköparen inte tidigare innehaft medlemskap i LRK).

Valpköparmedlem utland: 230 SEK

 

Avgifter för utlandsboende:

Fullbetalande: 400 SEK

Familjemedlem: 150 SEK

 

Utlandsboende medlemmar kan inte tillhöra en region i Sverige eftersom bostadsorten ligger utanför regionsindelningen. Utlandsboende är lika fullvärdiga medlemmar som de Sverigeboende, dock utan möjlighet att kunna påverka Labradorfullmäktige.

De betalar ett högre pris för sitt medlemskap då tidningen är kostsam att sända utomlands.

 

För utlandsboende som önskar medlemskap, maila LRKs kansli,

med följande uppgifter:

namn, adress, postnummer, ort, land, telefonnummer, e-postadress och betala in medlemsavgiften på

postgiro 43 32 371-6, LRK

(LRK kan inte skicka inbetalningskort utomlands).