Dokument

Hereditärt friförklarad 
Läs först texten här för att förstå de nya bestämmelser som nu kommit på plats (längst ner).

Hereditärt friförklarad betyder att en hund genom sina fritestade anfäder antas vara fri från det aktuella sjukdomsanlaget.

Hittills har inte funnits några begränsningar avseende antalet generationer av hereditärt friade hundar i SKKs hälsoprogram, men eftersom osäkerheten i det hereditärt friande resultatet blir större för varje generation som går, måste den enskilde uppfödaren själv bedöma vilken tilltro ett hereditärt friande resultat ska tillmätas.

SKKs avelskommitté (AK) har sett ett behov av att begränsa det antal generationer en hund kan påföras beteckningen ”hereditärt friförklarad”.

Ställningstagandet baseras på den ökade omfattningen av DNA-tester samt det faktum att en del av de hundar med beteckningen hereditärt friförklarad i SKKs databas, baseras på resultat som ligger många generationer bak.

Läs här det senaste från SKK inom området, som lades ut 2023-09-09   Klicka >>