Ungdomstipendium

Labrador retrieverklubbens och Agrias Ungdomsstipendium

Labrador retrieverklubbens och Agrias Ungdomsstipendium kan sökas av ungdomar som ännu inte har fyllt 25 år.

Kravet är att man är medlem i Labradorklubben, har ett stort intresse för rasen labrador retriever och som har en önskan att förkovra sig på rasen.

Detta kan ske genom t ex en resa, rasrelaterad kurs eller utbildning.

Stipendiesumman är 5 000 kronor och utbetalas när vederbörande skriftligt uppvisat en planlagd aktivitet.

Mottagaren av stipendiet förbinder sig att skriva en artikel i tidningen Labradoren om hur stipendiet har använts och vilka erfarenheter och kunskaper stipendiet bidragit till.

Stipendiet utlyses årligen i nr 1 av Labradoren.
Huvudstyrelsen beslutar om stipendiat.

Ansökan ska vara Labrador retrieverklubben tillhanda senast den 31 maj. Ansökan ska innehålla en beskrivning av sökandes tidigare erfarenheter av rasen samt en redogörelse för den planlagda aktiviteten och tidpunkt för denna. En ansökningsblankett finns att ladda ned till höger, här på sidan.

Ansökan skickas till klubbens sekreterare, sekr@labradorklubben.se


Labrador retrieverklubbens och Agria vill med stipendiet bidra till att stimulera ungdomar till ett fortsatt engagemang inom hundsporten och med en förhoppning om att på sikt kunna rekrytera dessa i klubbens fortsatta verksamhet.

Välkommen med din ansökan
Huvudstyrelsen