RAS

RAS

Lördagen den 18 mars var det regionträff
vid Scandic Upplands Väsby, och träffen handlade denna gång om RAS.

För er som inte hade möjlighet att delta den 18 mars eller som var där men har mer att tycka/diskutera, kommer LRK att erbjuda fem digitala träffar där varje träff kommer att behandla de olika delarna av RAS (population, funktionsegenskaper, vardagsmentalitet, hälsa och exteriör). Se tabellen nedan..

Hjärtligt välkommen till digitala möten!!

Digitala möten om RAS.
Oavsett om du närvarar vid den fysiska träffen ovan eller inte, så är du hjärtligt välkommen till de digitala träffar vi skall ha.

Som du förstår så vill styrelsen att så många som möjligt tar chansen att sätta sig in i det långsiktiga arbetet med vår ras, så alla känner sig vara ombord på tåget med destination Framtiden. Enda kvalifikation som räknas är ett genuint intresse för vår ras. Du behöver alltså inte vara uppfödare!

Klicka på länken nedan så kommer du till en anmälningsblankett där du fyller i de träffar du önskar närvara på. 
Anmälan digitala träffar >>

Nedan kan du läsa RAS-materialet som utgör grunden

Den röda texten nedan, inlagt 11 maj - mkt intressant att studera)

POPULATION: ..........................................................................................

     Bilaga P1  Antal födda o registrerade......................................
     Bilaga P2  Färgfördelning..............................................................
     Bilaga P3  Antal kullar o kullstorlek..........................................

     Bilaga P4  Ålder vid första valpkull...........................................
     Bilaga P5   Inavelsgrad...................................................................
     Bilaga P6  
Barnbarn till hanhundar gn tiderna...........
........

     Bilaga P7   Barnbarn till nutida hanhundar............................

FUNKTIONSEGENSKAPER: .............................................................
     Bilaga F1
  Kort beskrivning av  jaktprov..................................
     Bilaga F2   Informationsfolder om FB-R...................................
     Bilaga F3   Detaljerad jaktprovsstatistik, B-prov..................
     Bilaga F3   Detaljerad jaktprovsstatistik, A-prov, kkl..........
     Bilaga F3  
Detaljerad jaktprovsstatistik, A-prov, ekl..........
     Bilaga F4   Andel startande på jaktprov.................................
     Bilaga F5   Statistik FB-R...............................................................
     Bilaga F6   Spindeldiagram FB-R...............................................
     Bilaga F7   Debutålder jaktprov...................................................

VARDAGSMENTALITET.......................................................................

HÄLSA...........................................................................................................

     Bilaga H1  Hälsoenkätens resultat,  hundar födda 2017

EXTERIÖR....................................................................................................

      Bilaga E1 och E2    (Ext.domarnas synpunkter bl a)..........