FB-R

FB-R

Funktionsbeskrivning retriever

Frågor ställs till  LRKs mentalitetsansvarige

Ingegerd Wikström

mentalitet.ansv@labradorklubben.se

Vill du utbilda dig inom FB-R?

Funktionsbeskrivning Retriever inom SSRK, har tillkommit på uppdrag av SSRKs retrieverrasklubbar som vill ha ett instrument för att synliggöra anlagen hos de hundar som inte hamnar på jaktprov.

Beskrivningen är officiell, d v s stambokförs hos SKK fr o m januari 2014.

För att kunna erbjuda FB-R runt om i landet behövs utbildade testledare och beskrivare.

Är du intresserad och har tillräckliga förkunskaper så kontakta LRKs mentalitetsansvarige (se ovan).

Beskrivningen omfattar enbart retrieverraser och hunden skall vara minst 12 månader gammal, för att kunna deltaga.


Håll koll på innevarande års beskrivningstillfällen om du önskar anmäla din hund
Klicka här >>

Inga prisvalörer, ingen meritering

Genomgången FB-R är ingen merit för hunden utan en ren beskrivning av hundens funktionella egenskaper, till ledning för avelsarbetet men också för att hundägaren ska kunna se och förstå sin hunds reaktioner i olika situationer. Vill du ha en kvalitetsbedömning av din hund, är det SSRKs B-prov som gäller.

Däremot kan man nog påstå att det är en stor merit på listan för de uppfödare som låter beskriva sina kullar och därmed öppet redovisar resultaten. Eftersom alla hundars beskrivningsresultat registreras hos SKK, är det också offentliga protokoll, se menyn till vänster.

Du måste inte träna hunden före beskrivningen.

Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment.

Anmälningsavgift för att deltaga med sin hund är max 450 kr.