Webbsidan

Labradorklubbens webbsida

 

Arbetet med denna hemsida påbörjades i november 2018 och publicerades under första kvartalet 2019.

 

Sidan ligger direkt på One och på det webbhotell som LRK nyttjat sedan 2014.

Programvaran heter Premium.

 

Sidan är reponsiv, d v s är anpassad till valfri skärmupplösning inklusive mobilversioner.

 

Arbetet med sidan sker med en Macintosh och Photoshop.

 

De flesta foton på sidan har tillkommit genom upprop att få in nya foton men även en del gamla foton används, en del så gamla så ingen fotograf finns angiven.

Ansvarig utgivare:

huvudstyrelsens ordförande

ordforande@labradorklubben.se

 

Webbadministratör och redaktör:

Marita Björling, Webbans Illustrationer

labbewebban@webban.se

 

Sidorna under Köpa labrador

administreras av Margot Engström

 

Artiklar om regionernas verksamheter ligger på deras egen resp regionsida.