Avel och hälsa

Avel och Hälsa

De tre beståndsdelarna i aveln är -

hälsa, exteriör, mentalitet.


Man kan ibland tro att allt bara handlar om sjukdomar och defekter i avelsarbetet. Självklart är området av oerhört stor betydelse, för vem vill ha en sjuk hund? Avel är så mycket mer och spänner över ett enormt område - mentalitet med temperament och arbetsegenskaper och exteriör med beaktande av avvikelser som kan drabba rasen negativt.

 

Därför har vi olika typer av arbetsprov och utställningar där båda områdena dokumenteras genom beskrivningar/bedömningar av både de synliga egenskaperna (exteriören) och de mer dolda (mentaliteten).

 

Kriterier för uppfödare

- Uppfödaren ska vara medlem i Labrador Retrieverklubben.

- Uppfödaren ska vara införstådd med Svenska Kennelklubbens grundregler och Labrador Retrieverklubbens uppfödaretiska rekommendationer.

- Uppfödaren ska haft minst en kull labradorvalpar registrerad i SKK inom de senaste fem åren. 

- Uppfödaren ska vara boende i Sverige.

- Uppfödaren behöver ej ha kennelnamn.

 

Mot en kalenderårsavgift av 100 kr, kan uppfödaren även få en länk till webplats och mailadress. Dock, om uppfödaren bjuder sina valpköpare på första årets medlemskap i LRK, så kostar inte länken något året därpå.

 

Ändringar eller annat som rör listan, meddela Margot Engström, som sköter sidorna om Valpar och Uppfödare (se inne på sidorna).

 

LRKs avelsrekommendationer

- Båda föräldrarna skall vara höftledsröntgade utan anmärkning eller om den tilltänkta kullens HD-index överstiger 100. Armbågarna ska vara utan anmärkning.

- Båda föräldradjuren skall vara ögonlysta senast två år före parningen och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar (med vissa undantag i enlighet med LRKs ögonrekommendationer). Gäller även för tappad sperma efter en fortfarande levande hund.

Övriga krav:

- Båda föräldradjuren skall vara meriterade med minst: Excellent (1:a pris) på officiell utställning

eller

- Excellent på officiellt jaktprov oavsett klass

eller

- Very good (2:a pris) på officiell utställning samt Very good på officiellt jaktprov.

 

OBS!

Dessa krav gäller även för  valphänvisning


LRKs avelsverksamhet

handlägges av

Lena Karlsson

avel.ansv@labradorklubben.se

 

Avels-och mentalitetskommittén 2023
- Lena (ovan,) sammankallande

- Ingegerd Wikström

- Maria Hellström

- Thessa Ring.Uppgifterna för LRKs avel- och mentalitets- kommitté kan sammanfattas på följande sätt:

 

Rådgivning i avelsfrågor och mer därtill.

Labradorklubbens avelskommitté ska ses som ett informations- och bollplank för presumtiva uppfödare, men alla medlemmar är naturligtvis välkomna att höra av sig.

 

Fr a kan vi berätta om hur man själv kan söka fakta och information. Vi sprider vår information om avelsfrågor exempelvis här genom hemsidan och tidningen Labradoren. De uppgifter som LRK:s avelsgrupp har, utgår från de riktlinjer som Svenska Kennelklubben har ställt upp för avelsrådgivning (se SKK:s riktlinjer för avelsrådgivning).

 

Rasspecifik avelsstrategi (RAS)

En stor och viktig del av båda avelsgruppeernas arbete är knutet till RAS. Målen i vår rasspecifika avelsstrategi ligger fast för de närmaste fem åren. Det åligger grupperna att följa upp målen, initiera vissa av de strategier som ska leda till uppfyllandet av målen, och att utvärdera RAS varje år.

 

I RAS-dokumentet sammanfattas mål och strategier som gäller hälsa, genetisk variation, exteriör, jaktlig funktion och mentalitet.

 

Dokumentation

Med dokumentation avses att avelskommittén samlar in, sammanställer och analyserar information om rasen. Detta görs bland annat genom att samla in och analysera information om olika sjukdomar och defekter samt att följa den forskning som finns kring olika hälsofrågor.