Om klubben

Om Labradorklubben

 

1977 började något att hända i Skåne, där några eldsjälar ville få igång en lokal rasklubb.  Året efter blev klubben rikstäckande.

 

1978 ägde det första årsmötet rum och antalet medlemmar växte runt om i landet. Det bildades lokala aktivtetsgrupper.

 

1980 godkände SSRK association för rasklubben, som därmed blev officiell.

 

2004 26 år år efter det första årsmötet, tog Labradorklubbens årsmöte, som ägde rum i Göteborg, ett enhälligt beslut att införa fullmäktigesystem samt att tillhörande nya stadgar antogs.  Därmed måste alla medlemmar i landet få tillgång till regionala årsmöten - för att kunna välja styrelse, revisorer och valberedning samt ha en planerad verksamhet.

 

Aktivitetsgrupperna ombildades till Regioner som tillsammans täcker alla delar av Sveriges yta. 2004 blev ett tufft år för sittande styrelse, att administrera allt som hade med regionindelningen att göra - hela landet skulle ju täckas och det blev i vissa fall lite problematiskt att enas om var gränserna skulle gå.

Men allt blev klart i god tid till det första Labradorfullmäktigemötet ägde rum.

 

2005 blev det premiär för  Labradorfullmäktige som ägde rum i Stockholm och sedan dess har alla fullmäktigemöten ägt rum där, då det går lätt att komma dit med tåg och flyg. Sedan 2016 sker LF under en dag, medan det dagen före är regionmöte. Innan dess var LF under två dagar medan det årliga regionmötet låg en helg  i början av året.

 

Labradorklubben har cirka 4 000 medlemmar och är den näst största rasklubben inom SSRK.

Historica

Labradorklubben har under sina drygt 40 år genomfört ett stort antal kvalitativt  mycket bra arrangemang, såsom avelskonferenser, raskonferenser, utbildningar och träningsläger men även utställningar och jaktprov.

De större konferenserna har skett helt i huvudstryrelsens regi medan utställningar och prov har ägt rum med en eller flera regioner som arrangörer eller medarrangörer.

Den officiella utställningen Clubshow, som sker en gång per år samlar ett stort antal labradorer och dess ägare, från både Sverige och utifrån Europa.

Labradormästerskapet var tidigare klubbens största årliga arrangemang men framtiden här är osäker då det är ett stort och tungt arbete för arrangerande parter. Istället har ett årligt förekommande Workingtest infunnit sig och  i viss mån tagit över LM.

Officiellt A-prov äger rum årligen och samlar alltid fullt startfält.

Utöver detta arrangeras utbildningar samt officiella B-prov och inofficiella utställningar i regionerna.