Utmärkelser

Hedersutmärkelser

Förtjänta medlemmar kan efter förslag, tilldeles hedersmedlemskap eller förtjänsttecken i klubben.

 

Hedersmedlemskap beslutas av Labradorfullmäktige, efter förslag från huvudstyrelsen.

Kriterierna lyder:

Genom långvarit arbete på central nivå alternativt långvarit arbete för klubben centralt, aktivt bidragit genom visioner och kreativitet till att utveckla klubbens verksamhet.

Genom att aktivt arbeta för helheten utan att se till egenintresse eller särintresse.

Genom att i demokratisk anda arbeta för hela medlemskåren.

 

Förtjänsttecken föreslås av regionerna och/eller av huvudstyrelsen och beslutas av huvudstyrelsen.

Kriterierna lyder:

Under lång tid förtjänstfullt arbetat för klubben på central eller lokal nivå. Under lång tid förtjänstfullt arbetat för rasens utveckling.

Regionerna eller enskilda medlemmar lämnar förslag till huvudstyrelsen, som även själva kan lämna förslag.

 

Utmärkelser till klubben:

Rasmonter Stockhoms Hundmässa

2002 0ch 2006, erhöll LRK hedersomnämnande för sin monter.

 

Hundsports tidningstävling

2001 erhöll vår tidning Labradoren hederspris. Redaktör Camilla Kretz.

Hedersmedlemmar

 

Kung Carl XVI Gustaf

Hedersmedlemsskap i gåva vid sin

50-årsdag 30/4 1996, efter behörigt tillstånd från hovet.

 

Pian Bates

Brit-Marie "Bat" Bruhlin

Gunilla Andersson

Lili Lagerqvist

Lars Ramberg

Inga Fredriksson

Gerd Larsson

Majvor Näsman

Karin Svensson Nygren

Ing-Marie Hagelin

Inge E-son Thor

Marita Björling

Jörgen Norrblom

Lennart Garmer

Margot Engström

Kristina Berghänel

Lars Lillnor

Katarina Ramberg

Jan-Erik Ek

Monica Damell Modin

Förtjänsttecken

 

Inga Fredriksson

Gerd Larsson

Kristina Areskough

Kristina Berghänel

Kajsa Söderberg

Marita Björling

Lars Ramberg

Inger Boström

Anitha Gräns

Mona Iletorp

Göran Johansson

Ulla Karlsson

Inger Lindgren

Jörgen Norrblom

Bitte Sjöblom

Peter Söderberg

Ann-Katrine Björnstjerna

Margot Engström

Solveig Gyring

Inga-Britt Heijbel

Monica Jarl Winnberg

Margith Johansson

Ulrika Nettermark

Inga-Lill Thörnberg

Inger Fransson

Lars Lönnberg

Margaretha Dahl

Eva Löfqvist

Jan-Erik Ek

Susanne Rehlin

Thomas Persson

Katarina Ramberg

Annelie Ling Nilsson

Margaretha Larsson

Camilla Kretz

Lennart Eriksson

Hans Larsson
Monica Damell Modin
Ulla Nilsson

Annika Ahlén

Marilois Malmgård