Campen

Labrador Working Camp

Labradorklubben centralt anordnar ibland större träningsinternat, företrädesvis inom jaktprovsträning.

 

Att samlas under några dagar, umgås och träna hund, är en viktig social del av deltagandet på träningarna, man sporrar varandra, får hjälp av duktiga instruktörer och åker hem igen med blodad tand för att kanske på egen hand gå vidare i träningen. Ofta har man skapat vänskapsband med likasinnade och som håller i sig långt efter att aktiviteten är över. Många återkommer dessutom till nästa tillfälle som samma aktivitet arrangeras.

 

Premiär 2005 i Vildhussens land

Redan inför premiären 2005 i Bispgården (Ragunda kommun i östra Jämtland), var intresset enormt och samlade en bra bit över hundra deltagare med hundar,  ett fenomen som upprepats vid varje ny Camp men där antalet sängplatser har minskat sedan dess. Då fanns ett nedlagt äldreboende i närheten som kunde hysa många deltagare, det finns inte längre kvar. Idag kan man ta emot cirka 70 deltagare, förutom de som väljer att bo i egen husvagn.

 

Här lever man ihop under fem dagar i en förnämlig konferensanläggning med serviceinriktad personal, bra rum, god mat och en pub som är öppen kvällstid. För trädälskare finns ett arboreum där man kan vandra och titta på träd från olika hörn av världen (anläggningen var för länge sedan en skogshögskola). Och runt det lilla samhället tränger sig den jämtländska vildmarken på.

 

Toppinstruktörer från Storbritanien och kontinenten samsas med svenska och nordiska kollegor och gör sitt yttersta för att hjälpa både nybörjare och elitekipage till nya höjder. Ibland förekommer även kringaktiviteter, såsom exteriörbedömning och ögonlysning.

 

Night Flight

Vid varje Camp anordnas ett stort workingtest som sker under den ljusa norrländska sommarnatten. Här dömer våra utländska instruktörer, som är auktoriserade jaktprovsdomare i sina resp hemländer.  Förutom för Campens deltagare, är tävlingen även öppen för utomstående retrieverekipage.

camp19

Bildspelet visar en samlingsbild per de årtal som Campens hillills arrangerats.

Klicka på en bild om du vill se den separat.

Campen har alltid haft egen hemsida
och som har förändrats helt inför varje ny Camp och uppdaterats efteråt.
De fem återkommande arrangemangen, har tillsammans samlat upp emot 500 deltagare, många har återvänt till varje ny Camp.

Ledningsstaben har i princip varit densamma vid varje tillfälle - Bitte Sjöblom, Margot Engström och Patricia Nordbäck och till sin hjälp
har de haft duktiga lokala förmågor från Bispgården.

Ledningstaben som gjort ett fantastiskt jobb.
 Fr vänster: Gunilla Öst, Anne Edblad, Patricia Nordbäck,
Bitte Sjöblom, Margot Engström och Marie Karlsson.
De flesta har arrangerat samtliga Camper sedan 2005.