Retriever Jakt

Jaktprov

 

Jaktprov - vad är det?

I Jaktprovsbestämmelserna står:

"Ändamål: Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet."

 

Labradoren tillhör jakthundsraserna

Rasen är en av de mest användbara hundraserna när det gäller olika former av eftersöksjakt. Labradoren är en apporterande fågelhund och den är utvecklad till att framför allt arbeta efter skottet. Mellan skotten ska den förhålla sig lugn och får aldrig röra levande, oskadat vilt. Samarbetsviljan med föraren är av avgörande betydelse för ett lyckat resultat, både vid prov och jakt.

 

För att se om hundarna besitter de rastypiska jaktegenskaperna, kan man pröva dem på retrieverjaktprov (öppna för samtliga retrieverraser). Dessa arrangeras i två former, som även kan resultera i ett respektive championat:

 

B-prov (hundarna prövas på kallt utlagt kallt vilt)

A-prov (hundarna prövas under reell jakt)

 

Över hela landet, från norr till söder, arrangeras B-prov under stora delar av året, utom när snö och is förhindrar arbetet.

A-prov sker mestadels i södra halvan av landet och följer jaktlagstiftningens tidsperioder.

 

Workingtest (WT), är en ren tävlingsform där endast dummies används och provet är upplagt på så sätt att det ska vara så lika som möjligt för varje hund.


Heter inte längre C-prov

Från och med 2023 är Working Test av officiell karaktär. Och ska, enligt SKK, inte längre benämnas för C-prov, då det inte är en prövning av hundarna utan en ren tävling.

 

Labradorklubben har tillstånd att arrangera valfritt antal B-prov vilket sköts av dess regioner. Labradorklubbens huvudstyrelse arrangerar årligen ett eller ett par A-prov, öppet för samtliga retrieverraser.

 

Resultat

LRKs A-prov

Samtliga resultat som pdf

* 2022
* 2021 (2)

* 2021 (1) 

* 2020 (inställt-Corona)
* 2019 (2)

* 2019 (1)

* 2018

* 2017

* 2016

* 2015

* 2014

* 2013

* 2012

* 2011

* 2010

* 2009

* 2005 - 2008


Resultat

LRKs Workingtest

finns på egen resultatsida.
WT-Resultat >>

LRKs jaktprovsverksamhet

handlägges av

Jeanette Nordgren

jakt.ansv@labradorklubben.se

 

Jaktkommitté 2022:
- Jeanette ovan, sammankallande

- Bitte Sjöblom

- Anders Hallgren
- Willy Gustafsson