Protokoll

Fullmäktiges protokoll

2023  19 mars

2022  20 mars

2021  27 mars (Coronaåret 2)

2020 16 maj (Coronaåret 1)

2019  31 mars

2018  25 mars

2017  26 mars

2016  19-20 mars

2015  28-29 mars

2014  29-30 mars

2013  23-24 mars

2012  17-18 mars

2011  26-27 mars

2010  20-21 mars

2009  21-22 mars

2008  29-30 mars

2007  24-25 mars

2006  26 mars

2005  20 mars (första fm-mötet)

 

Styrelsens protokoll ägs av styrelsen och endast styrelsen väljer om protokollen ska publiceras offentligt eller inte.

 

I Labradorklubben har alltid protokollen ansetts vara av intresse för medlemmarna och sedan 2004 har de olika styrelserna valt att publicera dessa på klubbens hemsida, som pdf:er.

 

Ibland har ärenden behandlas där personnummer och kanske även andra känsliga uppgifter redovisats, vilket då fått X-markeringar eller svarta överstrykningar över orden/uppgiften, innan protokollet görs till en pdf och publiceras. I originalen finns däremot dessa uppgifter synliga.

 

Fullmäktiges protokoll ägs av fullmäktige, d v s av medlemmarna men styrelsen förvaltar dessa och avgör om de ska publiceras eller inte. De beslut som tas vid ett fullmäktigemöte och skrivs in i protokollet, kan bara upphävas av ett kommande fullmäktigemöte.