lf2023

Labradorfullmäktige 2023

Lördagen den 19 mars kl. 09.00
Scandic Hotel, Upplands Väsby

Fullmäktigemötetets handlingar, klicka här >>

Några justeringar som inte finns med i FM-handlingarna:
1. Den vakanta suppleantplatsen i styrelsen, är nu fylld -
Amanda Einmaa
2. Olyckligtvis står inte Stamtavlebokkommittén nämnd - Finns här >>

Kallelse har tidigare gått ut till Labradorklubbens samtliga
regioner, till 2023 års Labradorfullmäktige.

Delegaterna har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Delegaterna
företräder sina medlemmar i resp hemmaregion.

Alla medlemmar i Labradorklubben äger rätt att närvara vid
mötet och innehar yttranderätt men inte förslags- och rösträtt.


Dagen innan, lördagen 18 mars, äger den årliga
Regionträffen rum på samma hotell.

Denna träff vänder sig till de funktionärer ute i landerts regioner
som befinner sig i styrelse och/eller i kommittéer och som
behöver peppning, tips och råd inför kommande verksamheter.


Välkommen till en välmatad helg med högt i taket.