Working Test

Resultat

LRKs WT-mästerskap.

Här finns de resultat som härrör till klubbens två centralt ansvariga WT-arrangmang.

(Resultat från A-proven, finns på Jaktprovssidan.)

WT-mästerskapet
År 2022 arrangerades
inget WT-mästerskap


Resultat 2021

  - NKL >>

  - ÖKL >>
  - EKL >>

WT 2020 inställt
Resultat 2019

  - NKL >>

  - ÖKL >>

  - EKL >>

Resultat 2018 >>

Resultat 2017 >>