Styrelsen

Styrelsen 2023 samt övriga medarbetare   

Samtliga i markerade rutor är av Labradorfullmäktige förtroendevalda personer. Övriga är utsedda av styrelsen.

Ordförande

Jan-Erik Ek

070-796 66 08

ordforande@labradorklubben.se

Sekreterare, ledamot

Kari Sundqvist

070-310 20 11
sekr@labradorklubben.se

Jakt, ledamot

Jeanette Nordgren

0730-38 70 04

jakt.ansv@labradorklubben.se

Utbildning, ledamot
Ann-Charlotte Larsson

073-681 54 24

utb.ansv@labradorklubben.se

Information, suppleant 2

Amanda Einmaa

0739-87 92 12.

media@labradorklubben.se

Vice ordförande o kassör

Bo Norling

0708-77 53 37

kassor@labradorklubben.se

Avel, ledamot

Lena Karlsson

073-618 87 94 avel.ansv@labradorklubben.se

Utställning, ledamot

Agnes Hellman

070-615 11 97
utst.ansv@labradorklubben.se

Mentalitet, suppleant 1

Ingegerd Wikström

070-770 25 35, mentalitet.ansv@labradorklubben.se

Revisorer

Ewa Lysén Hedvall

070-75 10 588

ewa@lysen.se

 

Lars Lindgren

0733-483 174

le-cops@telia.com

 

Revisorsuppleanter

Barbro Schmidt

076-017 98 71


Göran Assarsson

Klubbens adress
Labradorklubben

c/o Kari Sundqvist

Torpstöd Samarkand 1

664 93 Edsvalla

Labradorklubbens

valphänvisare

Solveig Gyring

079-104 40 50

valp@labradorklubben.se

Föreningstekniska ärenden

Lars Ramberg, adjungerad

0451-622 80, 076-180 23 30.

lars.ramberg@telia.com

Klubbens redaktörer

 
Labradoren

Jessica Björling Brännlund

0702-88 46 94

labradoren@labradorklubben.se

 

Klubbens webbplats

Marita Björling

0705-16 71 01

labbewebban@webban.se

 

Klubbens faceboksida
Amanda Einmaa
media@labradorklubben.se

Labradorklubbens

valberedning inför 2024

 

Sammankallande
Eva Zetterdahl


 Ledamot

Anders Hallgren


 Ledamot

Ellinore Månsson