Styrelsen

Styrelsen 2019 samt övriga medarbetare

Samtliga i gråmarkerade rutor är valda personer, genom Labradorfullmäktiges beslut. Övriga är utsedda av styrelsen.

Ordförande

Anders Dillström

0152 - 154 60, 076 - 548 88 10

ordforande@labradorklubben.se

Vice ordförande o kassör

Bo Norling

0708-77 53 37, 0322-63 98 81

kassor@labradorklubben.se

Ledamot, vakant

Ledamoten och f d sekreteraren
avgick under hösten 2019 med omedelbar verkan p g a sjukdom.

Avel, ledamot

Lena Karlsson

073-618 87 94, 0224-912 63 avel.ansv@labradorklubben.se

Utställning, ledamot

Eva Zetterdahl

070-373 19 28, 08-704 96 77 utst.ansv@labradorklubben.se

Jakt, ledamot

Anna Londré

070-288 80 72,

jakt.ansv@labradorklubben.se

Tillförordnad sekreterare,

Information, region, ledamot

Camilla Kretz

070-213 12 94
sekr@labradorklubben.se

info.ansv@labradorklubben.se

Utbildning, suppleant 1

Ulla-Britt Östman

070-200 96 59

utb.ansv@labradorklubben.se

Mentalitet, suppleant 2

Ingegerd Wikström

070-770 25 35, mentalitet.ansv@labradorklubben.se

Revisorer

Agneta Olofsson

0611-221 85

ao@genea.se

 

Lars Lindgren

0733-483 174

le-cops@telia.com

 

Revisorsuppleanter

Jan Garp

0739-02 24 79

 

Barbro Schmidt

076-017 98 71

Labradorklubbens kansli

Solveig Gyring, adjungerad

Sennebyvägen 131,

764 92 Väddö

0176-546 13

kansli@labradorklubben.se

Medlemshantering

och adressändring

Margot Engström, adjungerad

070-152 29 76

medl.reg@labradorklubben.se

Föreningstekniska ärenden

Lars Ramberg, adjungerad

0451-62280, 0705-127031, lars.ramberg@telia.com

Klubbens redaktörer

 

Labradoren

Jessica Björling Brännlund

0611-714 15

labradoren@labradorklubben.se

 

Klubbens webbplats

Marita Björling

0611-411 01

labbewebban@webban.se

 

Klubbens faceboksida

Camilla Kretz

070-213 12 94

info.ansv@labradorklubben.se

Labradorklubbens

valberedning inför 2020

 

Sammankallande (omval)

Monica Damell Modin

 

 

Ledamot

Marita Björling

 

 

Ledamot

Margaretha Larsson

Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer