Styrelsen

Styrelsen 2020 samt övriga medarbetare

Samtliga i gråmarkerade rutor är valda personer, genom Labradorfullmäktiges beslut. Övriga är utsedda av styrelsen.

Ordförande

Anders Dillström

0152-154 60, 076-548 88 10

ordforande@labradorklubben.se

Vice ordförande o kassör

Bo Norling

0708-77 53 37, 0322-63 98 81

kassor@labradorklubben.se

Sekreterare, ledamot

Camilla Kretz

070-213 12 94
sekr@labradorklubben.se

Avel, ledamot

Lena Karlsson

073-618 87 94, 0224-912 63 avel.ansv@labradorklubben.se

Utställning, ledamot

Eva Zetterdahl

070-373 19 28, 08-704 96 77 utst.ansv@labradorklubben.se

Jakt, ledamot

Jeanette Nordgren

0730-38 70 04

jakt.ansv@labradorklubben.se

Information, regionkontakt, ledamot
Ulrika Hellman

072-232 88 65

info.ansv@labradorklubben.se

Mentalitet, suppleant 1

Ingegerd Wikström

070-770 25 35, mentalitet.ansv@labradorklubben.se

Utbildning, suppleant 2

Ulla-Britt Östman

070-200 96 59

utb.ansv@labradorklubben.se

Revisorer

Ninni Ericsson

Uppgifter kommer

 

Lars Lindgren

0733-483 174

le-cops@telia.com

 

Revisorsuppleanter

Jan Garp

0739-02 24 79

 

Barbro Schmidt

076-017 98 71

Labradorklubbens kansli

Solveig Gyring, adjungerad

Sennebyvägen 131,

764 92 Väddö

0176-546 13

kansli@labradorklubben.se

Medlemshantering

och adressändring

Margot Engström, adjungerad

070-152 29 76

medl.reg@labradorklubben.se

Föreningstekniska ärenden

Lars Ramberg, adjungerad

0451-62280, 0705-127031, lars.ramberg@telia.com

Regionärenden

Marita Björling, adjungerad

0611-411 01, 0705-16 71 01

labbewebban@webban.se

Klubbens redaktörer

 

Labradoren

Jessica Björling Brännlund

0611-714 15

labradoren@labradorklubben.se

 

Klubbens webbplats

Marita Björling

0611-411 01

labbewebban@webban.se

 

Klubbens faceboksida

Ulrika Hellman

072-232 88 65

info.ansv@labradorklubben.se

Labradorklubbens

valberedning inför 2021

 

Sammankallande (omval)

Monica Damell Modin

 

 Ledamot

Katarina Ramberg

 

 Ledamot

Margaretha Larsson

Copyright Labrador retrieverklubben 2019

Design Marita Björling, Webbans Illustrationer