Styrelsen

Styrelsen 2022 samt övriga medarbetare   

Samtliga i gråmarkerade rutor är av Labradorfullmäktige förtroendevalda personer. Övriga är utsedda av styrelsen.

Ordförande

Anders Dillström

0152-154 60, 076-548 88 10

ordforande@labradorklubben.se

Vice ordförande o kassör

Bo Norling

0708-77 53 37, 0322-63 98 81

kassor@labradorklubben.se

Sekreterare, ledamot

Kari Sundqvist

070-310 20 11
sekr@labradorklubben.se

Avel, ledamot

Lena Karlsson

073-618 87 94, 0224-912 63 avel.ansv@labradorklubben.se

Utställning, ledamot

Agnes Hellman

070-615 11 97
utst.ansv@labradorklubben.se

Jakt, ledamot

Jeanette Nordgren

0730-38 70 04

jakt.ansv@labradorklubben.se

Mentalitet, ledamot

Ingegerd Wikström

070-770 25 35, mentalitet.ansv@labradorklubben.se

Information, suppleant 1
Ann-Charlotte Larsson

073-681 54 24

info.ansv@labradorklubben.se

Utbildning, suppleant 2

Ulla-Britt Östman

070-200 96 59

utb.ansv@labradorklubben.se

Revisorer

Ninni Ericsson

ninni@palettprojekt.se

 

Lars Lindgren

0733-483 174

le-cops@telia.com

 

Revisorsuppleanter

Göran Assarsson


 Barbro Schmidt

076-017 98 71

Labradorklubbens kansli

Solveig Gyring, adjungerad

Sennebyvägen 131,

764 92 Väddö

079-104 40 50

kansli@labradorklubben.se

Medlemshantering

och adressändring

Margot Engström, adjungerad

070-152 29 76

medl.reg@labradorklubben.se

Föreningstekniska ärenden

Lars Ramberg, adjungerad

0451-622 80, 076-180 23 30.

lars.ramberg@telia.com

Regionärenden

Marita Björling, adjungerad

0611-411 01, 0705-16 71 01

labbewebban@webban.se

Klubbens redaktörer

 
Labradoren

Jessica Björling Brännlund

0702-88 46 94

labradoren@labradorklubben.se

 

Klubbens webbplats

Marita Björling

0611-411 01, 0705-16 71 01

labbewebban@webban.se

 

Klubbens faceboksida

?

Labradorklubbens

valberedning inför 2023

 

Sammankallande
Eva Zetterdahl


 Ledamot

Amanda Einmaa


 Ledamot

Monica Damell Modin